Ändringar i dokument i den tidigare kundavtalsmodellen

Inera gör löpande förbättringar i kundavtalen så att de alltid ska reglera Ineras tjänster på korrekt sätt. Förbättringarna görs genom ändringar i avtalsdokumenten. På den här sidan kan du ta del av ändringar inom ramen för den äldre kundavtalsmodellen.

16 december 2020

Inera gör justeringar i Avtal om Kundens användning av Svevac

SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal, Allmänna instruktioner för behandling av personuppgifter i Ineras Tjänster samt villkor avseende behandling av personuppgifter i avtalsdokumentet Svevac - Beskrivning och tjänstespecifika (avsnitt 6) gäller från och med 2020-12-16. Övriga ändringar gäller från och med 2021-03-16.

Inera förbättrar avtalsinnehållet i Avtal om Kundens användning av Sil drift samt i Avtal om Kundens användning av Sil integration

  • Avtalen har anpassats till digitalt format
  • Redaktionella justeringar och mindre korrigeringar avseende Tjänstens funktionalitet har genomförts. En tydligare beskrivning av Tjänstens omfattning har tillförts.

Ändringarna gäller från och med 2020-12-16.

Till toppen av sidan