Kontakta oss

Ändringar i agentavtalet

Inera gör löpande förbättringar i agentavtalet så att det alltid ska reglera Ineras tjänster på korrekt sätt. Förbättringarna görs genom ändringar i avtalsdokumenten. På den här sidan kan du ta del av ändringarna.

24 februari 2022

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Bilaga 1 - Reglering av Agentens användning av Ineras Tjänster

Följande justeringar gäller från och med 24 februari 2022:

  • Redaktionella justeringar för att beskriva formerna för anslutning till Ineras Tjänster har genomförts.

17 december 2021

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Allmänna villkor

Följande justeringar gäller från och med 17 december 2021:

  • Redaktionella justeringar har genomförts.

Följande ändringar gäller från och med 17 mars 2022:

  • Avsnittet 2.4 har kompletterats med åtagande avseende personuppgiftsbiträdesavtal med Agent, informationsplikt gällande fel och incidenter, samt sekretessåtaganden för Agent.
  • Avsnitt 3.1 har kompletterats med åtagande avseende informationsplikt gällande fel och incidenter.
  • Avsnittet 9 Ändringar och tillägg har reviderats. Nuvarande punkten 9.1 har ersatts med två nya punkter (ny 9.1 och 9.2). En ny punkt 9.5 har tillförts.
Till toppen av sidan