Teckna agentavtal och vara agent

Många av Ineras tjänster kräver någon typ av teknisk anslutning för att kunna användas. Om din organisation vill hjälpa kunder som ska använda en eller flera av de tjänsterna så kan ni ansöka om att bli agent.

En agent är en aktör som har anslutit ett system till Ineras infrastruktur och gjort de tekniska förberedelser som krävs för att kunder till Inera ska kunna använda en eller flera av Ineras tjänster via det systemet.

Agenten får endast hantera den tekniska anslutningen, men får inte använda tjänsterna för egen räkning. Kunderna som anlitar agenten måste vara vårdgivare som verkar inom vård och omsorg.

De här tjänsterna går att ansluta till som agent

Så här går det till att bli agent

Om din organisation vill agera agent åt någon av Ineras kunder behöver ni först teckna agentavtal med Inera. Det gör ni genom att fylla i och skicka in formuläret nedan.

När vi har tagit emot ansökan kontrollerar vi att din organisation uppfyller de krav vi ställer vid anslutning till Ineras infrastruktur. Ni behöver bland annat ha ett dataskyddsombud och ett ledningssystem för informationssäkerhet. Kraven är höga för att kunderna ska kunna räkna med en hög tillförlitlighet i sin leverans, och för att Inera ska kunna säkerställa en hög stabilitet och tillgänglighet i de tjänster som vi levererar. När en agent integrerar sina system med Inera blir de en del av den gemensamma infrastrukturen, och därmed en del av ett stort tekniskt nätverk av aktörer inom vård och omsorg.

Om ansökan blir godkänd skickar vi en länk till avtalet, som ska signeras elektroniskt av behörig firmatecknare.

Här kan du ta del av dokumenten i agentavtalet

Anslut ett system

När din organisation har tecknat agentavtal kan ni ansluta ert system till en eller flera av de tjänster som ni vill att Ineras kunder ska kunna använda via det systemet.

För varje tjänst som din organisation vill ansluta till behöver systemet kvalitetssäkras för att säkerställa att det uppfyller kraven för den tjänsten.

Fyll i och skicka in formuläret nedan för att påbörja anslutningsprocessen.

Formulär för att påbörja anslutningsprocessen

Observera att ni behöver ha med er minst två pilotkunder för att påbörja anslutningsprocessen.

Anslut en kund

När en kund vill anlita din organisation som agent behöver vi försäkra oss om att båda parter är överens om det. Hur det går till varierar beroende på vilken tjänst det gäller.

Om agentuppdraget gäller någon av tjänsterna Nationell patientöversikt, Journalen eller Informationsutlämning till kvalitetsregister:

  1. Meddela att ni ska agera agent - Börja med att fylla i och skicka in det här formuläret för att meddela oss vilken kund ni ska agera agent åt. När vi har tagit emot formuläret kontrollerar vi att kunden är vårdgivare med offentlig finansiering och att de har tecknat Ineras kundavtal. Därefter får kunden beställa tjänsten.
  2. Bekräfta agentuppdraget - För att vi ska vara säkra på att kunden har anlitat din organisation som agent för att använda tjänsten via er anslutning, kommer vi att be båda parter att bekräfta det. Det gör vi genom att först skicka ett elektroniskt meddelande till din organisation som ni ska signera elektroniskt. Därefter skickar vi ett motsvarande meddelande till kunden som de ska signera elektroniskt.
  3. Påbörja anslutningen - När vi har tagit emot bekräftelserna från båda parter kan din organisation påbörja arbetet med att ansluta kunden till tjänsten.

Om agentuppdraget gäller Webcert:

  1. Bekräfta agentuppdraget -  När kunden har beställt tjänsten kommer din organisation få ett mejl med en länk till en sida där ni kan bekräfta att ni accepterar uppdraget.
  2. Påbörja anslutningen - När vi har tagit emot bekräftelserna från båda parter kan din organisation påbörja arbetet med att ansluta kunden till tjänsten.

Sluta vara agent

Om din organisation vill sluta vara agent åt en kund behöver ni meddela oss det. Det gör ni genom att fylla i och skicka in formuläret nedan.

Formulär för att avsluta agentuppdrag

Om ni vill säga upp anslutningen till en tjänst så att flera kunder påverkas ber vi er kontakta oss.

Till toppen av sidan