Evenemang

Inspelningar från Vitalis 2022

Här hittar du inspelningar från några av Ineras föredrag på Vitalis 2022.

Inera framtidsspanar - målbild för diagnostik

Föreläsare: Christina Kling Hassler

Att utveckla för att avveckla

Föreläsare: Ylva Andersén

T2 - Nästa generations samverkansarkitektur

Föreläsare: Anders Malmros

Vart skall loggan sitta? Eller, sluta uppfinn hjulet!

Föreläsare: Andreas Melin

Digitalt Möte - Stark autentisering vid behandling av känsliga uppgifter

Föreläsare: Thord Berglund

IAM - nuläge och framtid

Föreläsare: Dan Bergvall

Effektiva vårdprocesser med nationellt utbud och elektronisk remiss

Föreläsare: Anna Lettse, Patrik Sjöberg, Torbjörn Dahlin

Sil (Svenska informationstjänster för läkemedel) – användning och nyttoeffekter

Föreläsare: Amanda Sundberg

Vikten med biverkningsinformation för läkemedel till professionen och allmänheten

Föreläsare: Birgit Eiermann

Ny gemensam målbild för 1177 Vårdguiden

Föreläsare: Sofie Zetterström

Sammanhållen planering på 1177.se - digitalt stöd till patientkontrakt

Föreläsare: Erica Sandberg, Sofie Zetterström, Sven-Åke Svensson

Nytt nationellt kliniskt kunskapsstöd

Föreläsare: Chris Landergren, Emma Vintemon

Inkludering av användare!

Föreläsare: Pia Jonsson

Åldersgränser för Journalen och andra 1177-tjänster

Föreläsare: Maria Ekendahl

1177+Journalen = sant!

Föreläsare: Andreas Melin, Christel Bengtner

Kommuner kan äntligen testa 1177 Vårdguidens e-tjänster

Föreläsare: Christel Bengtner, Karin Bengtsson, Safia Bennani

Vilken nytta kan skapas redan idag om kommunerna går all-in och nyttjar befintliga digitala tjänster fullt ut?

Föreläsare: Karin Bengtsson, Maria Ehrndal

Digital process för synpunkter som kan förbättra vården

Föreläsare: Christina Kling Hassler, Safia Bennani

Till toppen av sidan