Driftstatus

1177 Vårdguiden på telefon - Servicefönster

1 februari, 09:30 - 15:30.

Anledning

Den 1 februari mellan 09.30 och 15.00 är det servicefönster i Rådgivningsstödet med anledning av säkerhetsuppdateringar.

Innehåll

Under hela servicefönstret kan kortare frånkopplade lägen uppstå, och användare påminns om att inte logga ut eller dra ut sitt SITHS-kort under pågående frånkopplat läge.

Miljö

Produktion

Till toppen av sidan