Driftstatus

1177 Vårdguiden på telefon - Servicefönster

16 februari, 09:30 - 11:30.

Anledning

Servicefönster för driftsättning av RGS release 22.01.

Innehåll

Kortare frånkopplade lägen kan inträffa under hela servicefönstret. Användare påminns om att inte dra ut sitt SITHS-kort eller logga ut ur klienten under pågående frånkopplat läge.

Miljö

Produktion

Till toppen av sidan