Driftstatus

Säkerhetstjänster - Servicefönster

11 oktober, 20:00 - 21:00

Anledning

Version 3.0 av Säkerhetstjänster Samtycke släpps den 11 oktober

Innehåll

I syfte att öka stabilitet, förvaltningsbarhet och tillgängligheten för Samtyckestjänsten så ändras applikations- och driftarkitekturen. Påverkan för anslutna etjänster beräknas till maximalt 30min under servicefönstrets första hälft. Release notes blir publika under september på https://confluence.cgiostersund.se/display/ST/3.0+Release+Notes+Samtycke

Miljö

Produktion

Till toppen av sidan