Driftstatus

1177 Vårdguiden på telefon - Servicefönster

6 oktober, 09:30 - 11:30

Anledning

Servicefönster i Rådgivningsstödet p g a driftsättning av release 21.03.

Innehåll

Kortare frånkopplade lägen kan förekomma under hela servicefönstret.
Undvik att använda administrativa system såsom vårdenhets- respektive hänvisningsadministration, användaradministration (koppla kort, lista användare, åtkomstloggar) samt statistikrapporter under servicefönstret.
Användare påminns också om att inte dra ut sitt SITHS-kort eller logga ut från Rådgivningsstödet under pågående frånkopplat läge.

Miljö

Produktion

Till toppen av sidan