Driftstatus

Nationell patientöversikt (NPÖ) - Servicefönster

11 oktober, 20:00 - 21:00

Anledning

Störningar i NPÖ.

Innehåll

Störningar i NPÖ på grund av driftsättning av version 3.0 av Säkerhetstjänster Samtycke. Påverkan beräknas till maximalt 30min under servicefönstrets första hälft. För mer information, se: https://www.inera.se/driftstatus/kommande-atgarder/2021/oktober/sakerhetstjanster---servicefonster/

Miljö

Produktion

Till toppen av sidan