Driftstatus

Informationsutlämning till kvalitetsregister - Servicefönster

27 november, 08:00 - 28 november 23:59

Anledning

Månatlig servicefönster för säkerhetsuppdatering av servrar.

Innehåll

Under servicehelgen kommer åtkomst till tjänsten påverkas under kortare eller längre perioder beroende på uppdateringarnas art.

Miljö

Produktion

Till toppen av sidan