Svevac - Servicefönster

3 mars, 18:00 - 22:00

Anledning

Driftsättning av release i produktion.

Innehåll

Tjänsten är inte tillgänglig under servicefönstret. 
Releasen innehåller ny funktionalitet och förbättringar. Mer detaljerad releaseinformation finns på https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIS/pages/2228553442/Releaseinformation+2021-03-03

Miljö

Produktion

Påverkan

Nationell påverkan

Till toppen av sidan