SITHS - Servicefönster

24 mars, 18:00 - 22:00

Anledning

SITHS - Nedstängning av möjlighet att distansuppgradera gamla SITHS-kort till Svensk e-legitimation av tillitsnivå 3 (SITHS e-id)

Innehåll

Efter detta datum kommer användare inte längre att kunna distansuppgradera sina gamla SITHS-certifikat för att erhålla SITHS e-id certifikat som uppfyller kraven för Svensk e-legitimation med tilitsnivå 3 via Mina sidor. 

Miljö

Produktion & Test

Påverkan

Nationell påverkan

Till toppen av sidan