Säkerhetstjänster - Servicefönster

8 mars till 9 mars, 21:00 - 01:00

Anledning

Ny Spärradministration och spärrtjänst 3.0

Innehåll

Spärrfunktionaliteten inom Säkerhetstjänster friläggs som tekniskt separat tjänst med nedanstående extern påverkan/förändringar. (testmiljön är migrerad sedan 27/1). Vid servicefönstret förväntas ca 90min nedtid för all funktionalitet (gränssnitt och tjänstekontrakt) inom Spärr, Samtycke och Logg | Spärrtjänstens spärradministrationsgränssnitt (GUIt) är ombyggt med responsivt utseende och smärre förändringar i funktionalitet | Konsolidering av sjunet- och internetinstanser till en gemensam instans innebär att GUIt får nya URLer https://sparradmin.inera.se | Mer information lämnas i nyhetsbrev samt i Release notes på https://confluence.cgiostersund.se/pages/viewpage.action?pageId=217552787

Miljö

Produktion

Påverkan

Nationell påverkan

Till toppen av sidan