NPÖ - Servicefönster

11 mars, 08:00 - 14:00

Anledning

Driftsättning av ny version, NPÖ 3.11

Innehåll

Under servicefönstret kommer det förekomma störningar i tjänsten.

Miljö

Produktion

Påverkan

Nationell påverkan

Till toppen av sidan