Katalogtjänst HSA - Servicefönster

2 Mars, 12:00 - 13:00

Anledning

Servicefönster HSA - arbeten OS-nära applikationer

Innehåll

Uppstädning av servermiljön med avseende på gamla HSA Admin  samt konfigurationsändring för Sök-i-HSA kommer att göras under denna tid, 
Under perioden kan något enstaka kortare avbrott förekomma i dessa gränssnitt. och användare kan behöva logga in på nytt.
Undvik därför större redigeringsarbeten i HSA Admin. Övriga systemdelar såsom WS/TK påverkas ej.

Miljö

Produktion

Påverkan

Lokal påverkan

Till toppen av sidan