Journalen - Servicefönster

18 mars, 08:00 - 14:00

Anledning

Driftsättning av ny version, Journalen 3.11

Innehåll

Under servicefönstret kommer tjänsten inte vara tillgänglig. Det gäller både Journalen för invånare och Journalen Admin.

Miljö

Produktion

Påverkan

Nationell påverkan

Till toppen av sidan