HSA - Servicefönster

15 Mars, 12:00-13:00

Anledning

Produktionssättning av HSA Schemarelease 4.16 2021_1

Innehåll

Servicefönstret påverkar i första hand HSA Admin och Kontrollkörningar. Vi rekommenderar därför inga större arbeten i HSA Admin under servicefönstret. Övriga systemdelar kan ha kortare avbrott vid omstarter men kommer troligen inte vara märkbara.

Miljö

Produktion

Påverkan

Nationell påverkan

Till toppen av sidan