Stöd och behandling - Servicefönster

5 maj, 17:00 - 19:00

Anledning

Servicefönster i Stöd och behandling pga tekniskt underhåll av infrastruktur.

Innehåll

Onsdag 5 maj kl 17.00 -19.00 är det servicefönster i Stöd och behandling pga tekniskt underhåll av infrastrukturen. Under tiden för servicefönstret kommer det inte gå att logga in till Stöd och behandling. Servicefönstret kan komma att avslutas tidigare än kl 19.00.

Miljö

Produktion

Påverkan

Nationell påverkan

Till toppen av sidan