Hjälpmedelstjänsten - Servicefönster

7 maj, 07:00 - 09:00

Anledning

Driftsättning av ny release i produktionsmiljön.

Innehåll

Under servicefönstret i produktionsmiljön kommer en release innehållande buggrättningar och anpassning av tjänsten till ISO 9999. Slutanvändare kommer inte att kunna använda tjänsten under servicefönstret.
Mellan 26 april och 7 maj kommer det endast vara möjligt att söka och läsa i Hjälpmedelstjänsten.
Under förändringsstoppet kommer förvaltningen att arbeta med uppdatering av ISO-kategorier.

Miljö

Produktion

Påverkan

Nationell påverkan

Till toppen av sidan