1177 Vårdguidens e-tjänster - Servicefönster

4 maj , 21:00 - 23:59

Anledning

Release i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Innehåll

Kl. 21.00 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till midnatt, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.
Releasen innebär att ny och förbättrad funktionalitet, samt rättade fel driftsätts. Under servicefönstret kan även mjukvarukomponenter och hårdvara uppdateras.

Miljö

Produktion

Påverkan

Nationell påverkan

Till toppen av sidan