Bildverktyget - Servicefönster

5 maj, 10:00 - 11:00.

Anledning

Servicefönster med anledning av certifikatbyte för Bildverktyget.

Innehåll

Onsdag 5 maj kl. 10:00 – 11:00 är det servicefönster i Bildverktyget med anledning av certifikatbyte. Under servicefönstret kan det uppstå störningar i Bildverktyget. Rekommendation till användarna är att inte använda Bildverktyget under den tid som servicefönstret pågår.

Miljö

Produktion

Påverkan

Nationell påverkan

Till toppen av sidan