1177 Vårdguiden på telefon - Servicefönster

1 juni, 09:30 - 15:00

Anledning

Servicefönster i Rådgivningsstödet med anledning av underhåll av servrar

Innehåll

Tisdag 1 juni mellan kl. 09.30 och 15.00 är det servicefönster i Rådgivningsstödet med anledning av serverunderhåll. Under servicefönstret kan frånkopplade lägen förekomma.
Användare påminns om att inte dra ut sitt SITHS-kort under pågående frånkopplat läge.

Miljö

Produktion

Påverkan

Nationell påverkan

Till toppen av sidan