Driftstatus

Personuppgiftstjänst - Servicefönster

1 december, 15:00 - 19:00

Anledning

Underhåll hos Skatteverket påverkar Personuppgiftstjänsten

Innehåll

Underhåll i Navet påverkar en mindre del (ca 1% under perioden) av Personuppgiftstjänstens leverans av icke-cachade personposter, t ex nyfödda. Se gärna https://skatteverket.se/offentligaaktorer/informationsutbyte/navethamtauppgifteromfolkbokforing/driftstorningar/2021/driftstorningar/underhallavnavet11215001900.5.96cca41179bad4b1aaeb1e.html

Miljö

Produktion

Till toppen av sidan