Säkerhetstjänster - servicefönster

1 oktober, 2020 09:00 - 09:15

Anledning

Säkerhetstjänsters IdP ändrar förmedling av LoA nivå

Innehåll

Enligt tidigare utskickat nyhetsbrev ändrar nu Ineras IdP hur LoA (Level of Assurance, tillitsnivå) förmedlas till e-tjänsterna, först i testmiljöerna. Senare, den 9/12 i produktionsmiljön. Se nyhetsbrev från Identifieringstjänst SITHS, bl a om uppgraderingen av äldre SITHS-kort: https://www.inera.se/aktuellt/nyheter/overgangstiden-fran-gamla-siths-kort-till-nya-siths-e-id-kort-forlangs/. Teknisk information om förändringen: https://confluence.cgiostersund.se/pages/viewpage.action?pageId=210942615

Miljö

QA

Test

Påverkan

Nationell påverkan