Stöd och Behandling - Servicefönster

26 november, 18:30 - 27 november, 07:00

Anledning

Under tiden torsdag 26 november kl 18.30 till fredag 27 november kl 07:00 kommer tekniskt underhåll att genomföras.

Innehåll

Under servicefönstret i produktionsmiljön kan störningar i tjänsten förekomma.

Miljö

Produktion

Påverkan

Nationell påverkan

Till toppen av sidan