SITHS - servicefönster

onsdag 9 december, 2020 18:00 - 22:00

Anledning
SITHS - Nedstängning av möjlighet att distansuppgradera gamla SITHS-kort till Svensk e-legitimation av tillitsnivå 3 (SITHS e-id)

Innehåll
Efter detta datum kommer användare inte längre att kunna distansuppgradera sina gamla SITHS-certifikat för att erhålla SITHS e-id certifikat som uppfyller kraven för Svensk e-legitimation med tilitsnivå 3 via Mina sidor. 

Miljö
Produktion

Test

Påverkan
Nationell påverkan