Säkerhetstjänster - servicefönster

9 december, 09:00 - 10:00.

Anledning
Säkerhetstjänsters IdP ändrar förmedling av LoA nivå

Innehåll
Enligt tidigare utskickat nyhetsbrev ändrar nu Ineras IdP hur LoA (Level of Assurance, tillitsnivå) förmedlas till e-tjänsterna, den 9/12 i produktionsmiljön. Se nyhetsbrev från Identifieringstjänst SITHS, bl a om uppgraderingen av äldre SITHS-kort: https://www.inera.se/aktuellt/nyheter/overgangstiden-fran-gamla-siths-kort-till-nya-siths-e-id-kort-forlangs/. Teknisk information om förändringen: https://confluence.cgiostersund.se/pages/viewpage.action?pageId=210942615

Miljö
Produktion

Påverkan
Nationell påverkan

Till toppen av sidan