Hjälpmedelstjänsten - Servicefönster

3 december, 16:00-17:00

Anledning

Driftsättning av ny release i produktionsmiljön.

Innehåll

Under detta servicefönster så kan slutanvändare inte använda tjänsten. Releasen innehåller anpassning till ny databasversion och buggrättning inom hantering av Excelfiler.

Miljö

Produktion

Påverkan

Nationell påverkan

Till toppen av sidan