Gå till innehåll

Teknisk interoperabilitet

Teknisk interoperabilitet handlar om förmågan att tekniskt kunna utbyta information på ett säkert sätt och med den kvalitet som parterna kommit överens om.

Inera utvecklar och förvaltar flera regelverk och anvisningar för teknisk interoperabilitet.

Regelverk för teknisk interoperabilitet

Inera har tagit fram ett regelverk för interoperabilitet som har använts inom svensk e-hälsa sedan 2009. Regelverket omfattar styrande principer och detaljerade anvisningar för hur system och tekniska lösningar ska utformas för att skapa förutsättningar för samverkan mellan regioner och kommuner. Det omfattar även mallar för hur system som utvecklas enligt den tekniska referensarkitekturen ska dokumenteras och granskas.

Regelverket bygger på ett antal standarder, specifikationer och rekommendationer från erkända standardiseringsorgan som exempelvis IETF (Internet Engineering Task Force), W3C (World Wide Web Consortium) och OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards). För att försäkra sig om att olika standarder fungerar tillsammans förlitar sig regelverket på de profiler som getts ut av WS-I (Web Services Interoperability Organization).

Samma uppsättning standarder och regelverk för teknisk interoperabilitet finns i myndigheternas specifikationer som kallas Spridnings- och Hämtningssystem (SHS 2.0). Det betyder att kommuner, regioner och myndigheter kan kommunicera tekniskt med varandra om systemen hos båda parter följer dessa regelverk.

rivta.se finns all information samlad om de referensarkitekturer, tekniska anvisningar, källkod och tekniska beskrivningar av tjänstekontrakt som sammantaget utgör regelverket för interoperabilitet.

Integrationsprofiler

Kraven på en nära integration mellan olika system inom vård och omsorg är stora, och blir allt större. Sammantaget rör det sig om tusentals förbindelser som behöver upprättas och upprätthållas. För att systemen ska kunna samverka på ett sätt som bland annat säkerställer kvalitet, säkerhet och valfrihet krävs gemensamma regler och principer. Inera har formulerat ett antal styrande principer, varav en är att systemen ska vara förbundna med så kallad lös koppling. Det innebär att systemen har så få beroenden till varandra som möjligt för att förhindra dominoeffekter. Om en verksamhet någonstans i Sverige bygger om sina interna system ska effekterna av det inte spridas och tvinga andra verksamheter i övriga landet att bygga om sina system.

För att möjliggöra lös koppling mellan system inom vård och omsorg har Inera, på uppdrag av regioner och kommuner, utvecklat en nationell tjänsteplattform och integrationsprofiler. Plattformen fungerar som en slags växel för alla system som vill kommunicera med varandra. Istället för att upprätta en direkt förbindelse mellan systemen sker informationsutbytet via plattformen. Ett system som vill kontakta ett annat system gör ett anrop till tjänsteplattformen som dirigerar meddelandet vidare till rätt system.

Integrationsprofilerna, som inom e-hälsa kallas för tjänstekontrakt, är tekniska specifikationer som reglerar vilken information som utbyts mellan olika system. De baseras på internationella standarder och är upprättade enligt anvisningar för teknisk interoperabilitet. Inera förvaltar livscykeln för tjänstekontrakten, såsom hantering av förändrade krav och behov, versionshantering och spelreglerna vid utfasning. Att följa samt bidra till utvecklingen av standarder och utvärdera nya standarder är ett arbete som bedrivs kontinuerligt inom Inera.

Förteckning över Ineras tjänstekontrakt

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan