Gå till innehåll

Identifieringstjänst SITHS

Identifieringstjänst SITHS har en viktig roll infrastrukturen för identitet och åtkomst. Med anledning av att samarbetsavtalet mellan Inera och Försäkringskassan kring E-identitet för offentlig sektor, Efos, nu har avslutats, pågår ett stort arbete med att kvalitetssäkra SITHS för fortsatt användning.

Läs pressmeddelandet om det avslutade samarbetsavtalet med Försäkringskassan >

Vad som händer inom SITHS nu är att vi bland annat att vidtar nödvändiga förvaltningsåtgärder tillsammans med Telia för att säkerställa att SITHS uppfyller de krav som bland annat ställs för att kunna använda eHälsomyndighetens tjänster, det vill säga att e-legitimationer från SITHS ska uppfylla tillitsnivå 3. Vi fortsätter även att färdigställa funktionalitet som stödjer mobilt arbetssätt.

Mer information

Mer information om SITHS finns via länken nedan.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan