Gå till innehåll

Identifieringstjänst SITHS och E-identitet för offentlig sektor - Efos

Inera och Försäkringskassan har sedan februari 2016 drivit ett samverkansprojekt kring tjänsten E-identitet för offentlig sektor, Efos, som ska ersätta både SITHS och Försäkringskassans MCA.

Vi har tidigare planerat att införa Efos pilot den 30 oktober 2018, och att breddinförandet av Efos skulle påbörjas den 8 januari 2019. Så är tyvärr inte längre fallet beroende på att den upphandlade tekniska plattformen, som är tänkt för Efos, ännu inte håller tillräckligt hög kvalitet.

Tills vi hunnit utreda vilken inriktning vi ska ha på det fortsatta arbetet med den nya plattformen, kommer vi att fokusera arbetet framöver på att säkerställa fortsatt drift och förvaltning av SITHS. Vi kommer att genomföra kritiska förvaltningsåtgärder på SITHS plattform för att säkerställa att vi möter myndigheternas krav på identifieringstjänsten.

Vi kan just nu inte fullt ut överblicka vilka konsekvenser detta för med sig vad gäller förberedelser med mera. Vi kommer kontinuerligt att informera om det fortsatta arbetet.

Tidplan för lansering av Efos och avveckling av SITHS

Vi kommer så snart vi kan att publicera en uppdaterad tidplan för införandet av Efos och avveckling av SITHS.

Mer information

Via länken nedan kan du läsa mer om vad som händer kring införandet av Efos och de nya förutsättningar som nu gäller.

Läs mer om E-identitet för offentlig sektor och vad som behöver åtgärdas inför övergången

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support