Gå till innehåll

Identifieringstjänst SITHS och E-identitet för offentlig sektor - Efos

Den 30 oktober 2018 lanseras E-identitet för offentlig sektor, Efos, som ska ersätta Identifieringstjänst SITHS och Försäkringskassans MCA. I och med lanseringen av Efos kommer sättet för hur man utfärdar och administrerar e-identiteter att förändras.

I projektet ingår även lansering av Mobil E-identitet för offentlig sektor, Mobilt Efos,  som lanseras senare under 2018, se tidplan nedan. Det innebär att det kommer att vara möjligt att utfärda e-legitimationer till en speciell app, som kan installeras på mobiltelefoner och surfplattor. 

Inför lanseringen av Efos är det mycket som måste åtgärdas och kontrolleras för att det ska fungera att använda Efos-certifikat i alla sammanhang som man idag använder SITHS-certifkat. Det är viktigt att övergången går både snabbt och sker på ett säkert sätt. Under en period kommer SITHS och Efos vara i parallell drift för att underlätta övergången. Vid årsskiftet 2018/2019 kommer SITHS Admin att stängas ned, vilket innebär att det då inte längre kommer att vara möjligt att utfärda nya SITHS-kort.

Tidplan för lansering av Efos och avveckling av SITHS

Observera att övergången från Försäkringskassans MCA till Efos kommer att ske något senare än övergången från SITHS till Efos, som sker vid lanseringen den 30 oktober. Tidplan för Försälringskadssans övergång från MCA till Efos är ännu inte bestämd, information kommer att publiceras på.Försäkringskassans webbplats.

Mer information inför lanseringen

Du kan läsa mer om arbetet inför lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos,  via länken nedan. Det är mycket viktigt att alla organisationer som idag är anslutna till SITHS tar del av denna information, samt planerar och genomför övergången till Efos. Konsekvensen blir annars att det inte går att logga in i tjänster som använder SITHS och Efos.

Läs mer om E-identitet för offentlig sektor och vad som behöver åtgärdas inför övergången

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support