Gå till innehåll

Säkerhetstjänster

Den del av Säkerhetstjänster som särskilt berörs av förändringar inom identitet och åtkomsthantering är Säkerhetstjänsters IdP, som också kallas för autentiseringstjänsten.

Det långsiktiga målet med Säkerhetstjänsters IdP är att vara helt följsam mot Referensarkitektur för Identitet och Åtkomst. Bland annat innebär det att stödja eHälsomyndighetens säkerhetslösning och följsamhet mot Sambi. Ett viktigt steg mot detta är den release som kommer i höst, IdP 1.0. Den IdP som finns idag kommer på sikt att avvecklas. De e-tjänster som idag använder den gamla IdP:n måste planera för att gå över till den nya IdP:n.

Som tidigare kommer det att finnas både en nationell IdP och en lokal variant, där den senare kan laddas ner och installeras i den egna driftmiljön.

Tidplan för arbetet

På grund av rådande förändringar med E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer tidplanen för IdP 1.0 att ändras något. Vi kommer att publicera en ny tidplan inom kort. 

Mer information

Via länkarna nedan kan du läsa mer om Säkerhetstjänster IdP 1.0, samt relaterad informnation till detta.

Frågor och svar om IdP 1.0

Detaljerad information om IdP 1.0 (denna information är inte fullständig ännu, och kommer att uppdateras löpande)

Läs mer om Säkerhetstjänster

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support