Gå till innehåll

Säkerhetstjänster

Den del av Säkerhetstjänster som särskilt berörs av förändringar inom identitet och åtkomsthantering är Säkerhetstjänsters IdP, som tidigare kallades för autentiseringstjänsten.

Det långsiktiga målet med Säkerhetstjänsters IdP är att vara helt följsam mot Referensarkitektur för identitet och åtkomst. Bland annat innebär det att stödja eHälsomyndighetens säkerhetslösning. Ett viktigt steg mot detta var releasen av den nya IdP:n, som släpptes den 15 januari 2019. Den tidigare IdP:n kommer att avvecklas, och därför måste de e-tjänster som använder den gamla IdP:n planera för att gå över till den nya IdP:n.

Liksom tidigare finns det både en nationell IdP och en lokal variant, där den senare kan laddas ner och installeras i den egna driftmiljön.

Ni kan ansluta en e-tjänst antingen till Säkerhetstjänsters IdP, eller till en egen IdP som är godkänd av Inera (Inera-federationen), för att uppnå kraven för åtkomst till eHälsomyndighetens tjänster.

Tidplan för arbetet

Mer information

Via länkarna nedan kan du läsa mer om Säkerhetstjänster IdP 1.0, samt relaterad information till detta.

Frågor och svar om Inera-federationen

Frågor och svar om IdP 1.0

Detaljerad information om IdP 1.0

Läs mer om Säkerhetstjänster

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support