Gå till innehåll

Personuppgiftstjänsten

För Personuppgiftstjänsten har vi sedan tidigare infört förändringar för att möta de ökade behoven att kunna använda reservidentiteter inom vården och andra områden på ett gemensamt sätt. Detta medför bland annat möjlighet att kunna medverka inom sammanhållen journalföring för patienter som är journalförda på reservidentiteter.

Personuppgiftstjänsten har också utvecklats med stöd för invånare att lägga till och uppdatera sina kontaktuppgifter, i ett och samma system. Kontaktuppgifterna blir sedan tillgängliga för vården i dess system som är anslutna till Personuppgiftstjänsten.

Dessa förändringar lanserades i samband med Personuppgiftstjänstens release den 2 september 2017. Både nationella tjänster och lokala vårdsystem som använder Personuppgiftstjänsten, måste göra vissa anpassningar för att hanteringen av reservidentiter ska fungera.

Mer information

Du kan läsa mer om dessa förändringar via länkarna nedan.

Releasenotes för Personuppgiftstjänsten

Filmer för Personuppgiftstjänsten

Dokument för Personuppgiftstjänsten

Läs mer om Personuppgiftstjänsten

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support