Gå till innehåll

Pågående arbete

Förändringarna i Ineras infrastruktur för identitet och åtkomst gör vi för att möta vården och omsorgens ökade krav på snabbare och flexiblare sätt att logga in i e-tjänster, men också för att höja säkerheten generellt och förenkla och underlätta för patienterna i deras kontakter med vården.

Läs om vad som händer

Klicka på plustecknet för att läsa mer om vad som pågår  inom de olika delarna av infrastrukturen.

Visa/Dölj mer information

Identifieringstjänst SITHS

 • Identifieringstjänst SITHS

  Identifieringstjänst SITHS har en viktig roll som identitetsutfärdare inom infrastrukturen för identitet och åtkomst.

  Med anledning av att samarbetsavtalet mellan Inera och Försäkringskassan kring E-identitet för offentlig sektor, Efos, nu har avslutats, pågår ett stort arbete med att kvalitetssäkra SITHS för fortsatt användning.

  Vad som händer inom SITHS nu är att vi bland annat att vidtar nödvändiga förvaltningsåtgärder för att säkerställa att SITHS uppfyller kraven som ställs på en svensk e-legitimation. Vi skapar förutsättningar för att utfärda e-legitimationer med tillitsnivå 3, fortsätter att färdigställa funktionalitet som stödjer mobilt arbetssätt, med mera.

  Mer information

  Mer information om SITHS och det arbete som pågår finns via länken nedan.

  Läs mer om Identifieringstjänst SITHS

Visa/Dölj mer information

Säkerhetstjänster

Visa/Dölj mer information

Katalogtjänst HSA

 • Katalogtjänst HSA

  De förändringar som behöver göras i Katalogtjänst HSA med anledning av den förändrade infrastrukturen för identitet och åtkomst, hanteras inom ramen för ordinarie uppdateringar av HSA-schemat. Dessa uppdateringar görs två gånger per år.

  De förändringar som redan har gjorts med anledning av infrastrukturen för identitet och åtkomst och de nya kraven från E-hälsomyndigheten är att vi har infört nya attribut i HSA:s organisationsträd. Dessa attribut hanterar behörighetsstyrning och kallas "utökad yrkeskod" och "HOSP-id". Attributen infördes i produktion den 6 mars 2018 i samband med schemaversion 4.10.

  Detta innebär att vi även gjort förändringarna i berörda tjänstekontrakt, som driftsattes den 29 maj 2018, som ingår i tjänstedomänen: infrastructure.directory.authorizationmanagement

  Förändringar har främst gjorts i dessa tjänstekontrakt:

  • GetCredentialsForPerson / GetCredentialsForPersonIncludingProtectedperson
  • GetAdminCredentialsForPerson / GetAdminCredentialsForPersonIncludingProtectedperson

  Om ytterligare förändringar behöver göras kommer vi att hantera detta inom ordinarie schemareleaser.

  Tidplan för genomförande

  Se den övergripande tidplanen.

  Mer information

  Vid varje schemaändring behöver alla anslutna producenter (informationsägande organisationer) och konsumenter (tjänster som hämtar information från HSA) analysera hur deras organisation påverkas av ändringarna och därefter göra de justeringar som behövs för att fortsättningsvis följa HSA:s regelverk. Om man inte gör dessa justeringar kan det innebära att åtkomst till system och applikationer inte fungerar. Det kan i sin tur resultera i att personal inte kan genomföra sina arbetsuppgifter, vilket i förlängningen drabbar patientsäkerheten. Du kan läsa mer om HSA:s olika schemaversioner via HSA:s dokumentsida nedan.

  Läs mer om Katalogtjänst HSA

  Läs om projektet Ny teknisk plattform för Katalogtjänst HSA

Visa/Dölj mer information

Personuppgiftstjänsten

 • Personuppgiftstjänsten

  Personuppgiftstjänsten har sedan tidigare infört förändringar för att möta de ökade behoven att kunna använda reservidentiteter inom vården och andra områden på ett gemensamt sätt. Detta medför bland annat möjlighet att kunna medverka inom sammanhållen journalföring för patienter som är journalförda på reservidentiteter.

  Personuppgiftstjänsten har också utvecklats med stöd för invånare att lägga till och uppdatera sina kontaktuppgifter, i ett och samma system. Kontaktuppgifterna blir sedan tillgängliga för de system som är anslutna till Personuppgiftstjänsten.

  Förändringarna i Personuppgiftstjänsten lanserades i samband med Personuppgiftstjänstens release den 2 september 2017. Både nationella tjänster och lokala system som använder Personuppgiftstjänsten, måste göra vissa anpassningar för att hanteringen av reservidentiter ska fungera.

  Mer information

  Du kan läsa mer om dessa förändringar via länkarna nedan.

  Läs mer om Personuppgiftstjänsten

  Releasenotes för Personuppgiftstjänsten

  Filmer för Personuppgiftstjänsten

  Dokument för Personuppgiftstjänsten

Övergripande tidplan

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan