Gå till innehåll

Pågående arbete

Förändringarna i Ineras infrastruktur för identitet och åtkomst gör vi för att möta ökade krav på snabbare och flexiblare sätt att logga in i e-tjänster, men också för att höja säkerheten generellt och förenkla och underlätta för invånare i deras kontakter med vård och omsorg.

Läs om vad som händer

Klicka på plustecknet för att läsa mer om vad som pågår inom de olika delarna av infrastrukturen.

Visa/Dölj mer information

Identifieringstjänst SITHS

Visa/Dölj mer information

Säkerhetstjänster

 • Säkerhetstjänster

  Det som pågår just nu inom Säkerhetstjänster är utvecklingsinsatser som i första hand berör Säkerhetstjänsters IdP (Identity Provider). Bland annat innebär det att IdP:n ska stödja E-hälsomyndighetens säkerhetslösningar. Ett viktigt steg mot detta var releasen av den nya IdP:n. Den tidigare autentiseringstjänsten kommer att avvecklas i mars 2020, och därför måste de tjänster som använder denna planera för att gå över till Säkerhetstjänsters nya lösning.

  Liksom tidigare finns det både en nationell IdP och en lokal variant, där den lokala IdP:n kan laddas ner och installeras i den egna driftmiljön.

  För att uppnå kraven för åtkomst till E-hälsomyndighetens tjänster, kan din organisation antingen ansluta en e-tjänst till Säkerhetstjänsters IdP, eller till en egen IdP som är godkänd av Inera (Inera-federationen).

  Mer information

  Via länkarna nedan kan du läsa mer om Säkerhetstjänster IdP samt relaterad information till detta.

  Läs mer om Säkerhetstjänster

  Detaljerad information om IdP 1.0

  Frågor och svar om Säkerhetstjänster - IdP

  Läs mer om Inera-federationen

  Frågor och svar om Inera-federationen

Visa/Dölj mer information

Katalogtjänst HSA

 • Katalogtjänst HSA

  De förändringar som görs i Katalogtjänst HSA inom ramen för infrastrukturen för identitet och åtkomst, hanteras inom ramen för ordinarie uppdateringar av HSA-schemat. Dessa uppdateringar görs två gånger per år. Parallellt med dessa pågår också ett projekt med syfte att byta ut den tekniska plattformen för HSA.

  De förändringar som redan har gjorts inom ramen för infrastrukturen för identitet och åtkomst och de nya kraven från E-hälsomyndigheten är att vi har infört nya attribut i HSA:s organisationsträd. Dessa attribut hanterar behörighetsstyrning och kallas "utökad yrkeskod" och "HOSP-id". Attributen infördes i produktion den 6 mars 2018 i samband med schemaversion 4.10.

  Detta innebär att vi även gjort förändringarna i berörda tjänstekontrakt, som driftsattes den 29 maj 2018, som ingår i    tjänstedomänen: infrastructure.directory.authorizationmanagement

  Förändringar har främst gjorts i dessa tjänstekontrakt:

  • GetCredentialsForPerson / GetCredentialsForPersonIncludingProtectedperson
  • GetAdminCredentialsForPerson / GetAdminCredentialsForPersonIncludingProtectedperson

  Om ytterligare förändringar behöver göras kommer vi att hantera detta inom ordinarie schemareleaser.

  Mer information

  Vid varje schemaändring behöver alla anslutna producenter (informationsägande organisationer) och konsumenter (tjänster som hämtar information från HSA) analysera hur deras organisation påverkas av ändringarna och därefter göra de justeringar som behövs för att fortsättningsvis följa HSA:s regelverk. Om man inte gör dessa justeringar kan det innebära att åtkomst till system och applikationer inte fungerar. Det kan i sin tur resultera i att personal inte kan genomföra sina arbetsuppgifter, vilket i förlängningen drabbar patientsäkerheten. Du kan läsa mer om HSA:s olika schemaversioner via HSA:s dokumentsida nedan.

  Läs mer om Katalogtjänst HSA

  Läs om projektet Ny teknisk plattform för Katalogtjänst HSA

Visa/Dölj mer information

Personuppgiftstjänsten

 • Personuppgiftstjänsten

  Personuppgiftstjänsten har sedan tidigare infört förändringar för att möta de ökade behoven att kunna använda reservidentiteter inom vården och andra områden. Detta gör det möjligt att bland annat kunna medverka inom sammanhållen journalföring för patienter som är journalförda på reservidentiteter. Personuppgiftstjänsten har också utvecklats med stöd för invånare att lägga till och uppdatera sina kontaktuppgifter.

  Förändringarna i Personuppgiftstjänsten lanserades i samband med Personuppgiftstjänstens release den 2 september 2017. Både nationella tjänster och lokala system som använder Personuppgiftstjänsten, måste göra vissa anpassningar för att hanteringen av reservidentiteter ska fungera.

  Mer information

  Du kan läsa mer om dessa förändringar via länkarna nedan.

  Läs mer om Personuppgiftstjänsten

  Releasenotes för Personuppgiftstjänsten

  Filmer för Personuppgiftstjänsten

  Dokument för Personuppgiftstjänsten

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan