Gå till innehåll

Katalogtjänst HSA

De förändringar som behöver göras i Katalogtjänst HSA med anledning av den förändrade infrastrukturen för identitet och åtkomst, hanteras inom ramen för ordinarie uppdateringar av HSA-schemat. Dessa uppdateringar görs två gånger per år.

De förändringar som redan har gjorts med anledning av infrastrukturen för identitet och åtkomst och de nya kraven från E-hälsomyndigheten är att vi har infört nya attribut i HSA:s organisationsträd. Dessa attribut hanterar behörighetsstyrning och kallas "utökad yrkeskod" och "HOSP-id". Attributen infördes i produktion den 6 mars 2018 i samband med schemaversion 4.10.

Detta innebär att vi även gjort förändringarna i berörda tjänstekontrakt, som driftsattes den 29 maj 2018, som ingår i tjänstedomänen: infrastructure.directory.authorizationmanagement

Förändringar har främst gjorts i dessa tjänstekontrakt:

  • GetCredentialsForPerson / GetCredentialsForPersonIncludingProtectedperson
  • GetAdminCredentialsForPerson / GetAdminCredentialsForPersonIncludingProtectedperson

Om ytterligare förändringar behöver göras kommer vi att hantera detta inom ordinarie schemareleaser.

Tidplan för genomfört arbetet

Ny tidplan publiceras inom kort.

Mer information

Vid varje schemaändring behöver alla anslutna producenter (informationsägande organisationer) och konsumenter (tjänster som hämtar information från HSA) analysera hur deras organisation påverkas av ändringarna och därefter göra de justeringar som behövs för att fortsättningsvis följa HSA:s regelverk. Om man inte gör dessa justeringar kan det innebära att åtkomst till system och applikationer inte fungerar. Det kan i sin tur resultera i att personal inte kan genomföra sina arbetsuppgifter, vilket i förlängningen drabbar patientsäkerheten. Du kan läsa mer om HSA:s olika schemaversioner via länkarna nedan.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan