Gå till innehåll

Anpassning av Ineras tjänster

Här kan du se vilka tjänster som använder Ineras infrastruktur för identitet och åtkomst. Alla dessa tjänster behöver göra specifika tekniska anpassningar för att undvika störningar och avbrott när de planerade förändringarna i infrastrukturen genomförs.

I listan nedan kan du se vilka av Ineras tjänster som behöver göra anpassningar. Information och tidplaner för tjänsternas anpassningar kommer att tas fram och publiceras nedan när dessa är klara.

Dessa tjänster berörs:

 • 1177 Vårdguiden på telefon
 • 1177 Vårdguiden på webben
 • 1177 Vårdguidens e-tjänster
 • Elektronisk remiss
 • Födelseanmälan
 • Nitha - it-stöd för händelseanalys
 • Infektionsverktyget
 • Intygstjänster
 • Journalen
 • Kvalitetssystem Easy
 • Nationell patientöversikt
 • Pascal
 • Plattformen för stöd och behandling
 • Rådgivningsstödet webb
 • Sammanhållen vaccinationsinformation
 • Svenska biobanksregistret
 • Test och kvalitetssäkring
 • Utomlänsfakturering
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support