Gå till innehåll

Ineras infrastruktur för identitet och åtkomst

Ineras infrastruktur för identitet och åtkomst omfattar ett antal infrastrukturtjänster som hanterar och säkrar behörig åtkomst till information.

De tjänster som berörs av detta område är Identifieringstjänst SITHS som används för att ge ut e-legitimationer, Katalogtjänst HSA som lagrar behörighetsstyrande information, Säkerhetstjänster som är ett federativt stöd för e-tjänster att kontrollera giltigheten av e-legitimationer, personalens åtkomsträtt till patientinformation och hantering av patienternas rättigheter enligt patientdatalagen, samt Personuppgiftstjänsten som hanterar personuppgifter från Skatteverkets folkbokföringsregister, invånarens egna kontaktuppgifter, och som även har stöd för reservidentiteter.

För att uppfylla verksamhetens ökade krav på en modernare och flexiblare infrastruktur för identitet och åtkomst - har Inera tillsammans med samverkande organisationer - utvecklat en Referensarkitektur för identitet och åtkomst. Den har medfört att ett relativt omfattande förändringsarbete genomförs av de tjänster som ingår i infrastrukturen, så att de ska bli bättre anpassade till de principer som slagits fast i referensarkitekturen.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan