Gå till innehåll

Strukturerad omvärldsbevakning

Som ett stöd för både beslutsfattare och andra personer i kommuner och regioner som är engagerade i arkitekturfrågor tar Inera, tillsammans med några kommunrepresentanter, fram en strukturerad omvärldsbevakning. Den ger en samlad bild över beslutade och pågående initiativ inom EU och nationellt.

Nyttan är att 290 kommuner och 21 regioner inte behöver göra denna omvärldsbevakning själva, utan får en översikt över vad som är på gång, vem som gör vad nationellt och vad man själv behöver planera för. Bevakningen har ett treårsperspektiv och omfattar främst beslutade förändringar som berör kommuner och regioner direkt eller indirekt, det vill säga sådant som varje kommun och region behöver ha med i sin planering. Angelägenhetsgrad för respektive år anges i termer som till exempel: känna till, bevaka, planera och budgetera respektive införa, för att tydliggöra vad kommuner bör göra i olika frågor.

Den strukturerade omvärldsbevakningen revideras en till två gånger per år, eller vid stora förändringar. Det här är den andra versionen.

Om du ska använda Strukturerad omvärldsbevakning för första gången är det bra att börja med att läsa infotexten och presentationen innan du använder datafilen.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan