Gå till innehåll

Strukturerad omvärldsbevakning

Som ett stöd för både beslutsfattare och personer som arbetar mer direkt med arkitekturfrågor, tar Inera fram en strukturerad omvärldsbevakning som ger en samlad bild över beslutade och pågående initiativ inom EU och nationellt.

Nyttan är att 290 kommuner och 21 landsting och regioner inte behöver göra denna omvärldsbevakning själva, utan får en översikt över vad som är på gång, vem som gör vad nationellt och vad man själv behöver planera för. Bevakningen har ett treårsperspektiv och omfattar främst beslutade förändringar som berör kommuner direkt eller indirekt, det vill säga sådant som varje kommun behöver ha med i sin planering avseende kommande förändringar. Angelägenhetsgrad för respektive år anges i termer som till exempel: känna till, bevaka, planera och budgetera respektive införa, för att tydliggöra vad kommuner bör göra i olika frågor.

Den första versionen av omvärldsbevakningen publicerades i juni 2018, se nedan. Nästa version kommer att publiceras vid årsskiftet 2018-2019.

För dig som ska använda Strukturerad omvärldsbevakning för första gången så rekommenderas att du börjar med att läs infotexten och därefter presentationen innan du använder datafilen.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support