Gå till innehåll

Arkitekturramverk - för förvaltning av gemensam arkitektur

För att stödja och strukturera olika slags arkitekturinnehåll som ska användas av både regioner och kommuner, tar Inera fram verktyg för detta i form av ett gemensamt arkitekturramverk. Nyttan är att kommuner kan återanvända och ta del av andras arbete inom arkitektur. Arkitekturramverket har arbetats fram successivt sedan 2018. Det säkerställer att arbetet följer överenskomna metoder och modeller vilket ger en gemensam inriktning i den digitala utvecklingen. Kommunerna får tillgång till gemensamma arkitekturprodukter och kan även bidra med insatser till att ta fram dessa på ett strukturerat sätt. Ramverket ger struktur för hur ledning och styrning, förmågekartor, gemensamma termer och begrepp och innehåll inom arkitektur, hänger samman. Framtagandet av och deltagandet i det gemensamma arkitekturramverket kommer att kunna följas i den digitala samverkansplatsen.

Utöver arbetet med ramverkets struktur, pågår även arbete med att fylla det med innehåll. Fokus ligger initialt på skolområdet och gemensamma verksamhetsområdesgemensamma innehållsdelar. Som del av innehållet i arkitekturramverket är följande delar under uppbyggnad:

 

  • Successiv uppbyggnad av gemensamma termer och begrepp per sektor och verksamhetsområde.
  • Förmågekarta i en första version med hänsyn tagen till vilka förmågor som är gemensamma respektive sektorsspecifika för regioner och kommuner.
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan