Gå till innehåll

Arkitektur för kommuner

Som en del i satsningarna på att bredda Ineras verksamhet arbetar Inera med arkitektur för kommuner och att koordinera samverkan mellan kommuner inom arkitekturområdet.

Arkitektur, informationsförsörjning och infrastruktur för kommuner

Ineras avdelning Arkitektur och regelverk ger stöd i kommunernas och Ineras programkontors beredning av nya behov och initiativ inom kommunala verksamhetsområden med fokus på behov som handlar om gemensam arkitektur och att underlätta informationsförsörjning. Exempel på hittills identifierade områden:

  • Integration och nyttjande av gemensam infrastruktur och tjänster
  • Undersöka och skapa förutsättningar för att göra underlag inom masterdata från kommuner till gemensamma modeller
  • Beakta det kommunala perspektivet i nästa version av HSA-katalogen
  • Arbete med gemensamma referensarkitekturer, t.ex. för identitet och åtkomst

Arkitektursamverkan för kommuner

Kommunerna har behov av ökad samverkan och erfarenhetsutbyte i syfte att stärka sin lokala förmåga inom arkitektur. För att stödja detta är Inera sammankallande och håller ihop nätverk inom arkitekturområdet där kommuner och Sveriges Kommuner och Regioner, SKr, medverkar. Nätverken kallas Arkitektur för digital utveckling, ADU, och är uppdelade på två grupperingar: ADU Avstämningsgrupp och ADU Referensgrupp. Nyttan är bredare förankring av arkitekturfrågor och att konkret driva eller stämma av pågående initiativ, samt att kommunerna får fler kontaktytor hos andra kommuner och Inera.

Stöd till SKR:s handlingsplan för skolans digitalisering inom sektorn utbildning och lärande

För att förbättra förutsättningarna för skolans verksamhet stödjer Inera SKR och kommuner i arbetet med den handlingsplan för skolans digitalisering som SKR ansvarar för. Ineras roll är att delta i arbetet med fokus på en stödjande arkitektur. Arbetet är under uppstart och prioriterade aktiviteter behöver identifieras och beslutas i samråd med programområdesansvarig på SKR.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan