Gå till innehåll

Anvisningar

Utifrån principerna i de referensarkitekturer som Inera utvecklar och förvaltar tas detaljerade anvisningar fram för utveckling av komponenter i enlighet med arkitekturen. Här kan du läsa om några av anvisningarna. På rivta.se finns länkar till samtliga anvisningar.

Anvisningar för tjänsteplattformen

En tjänsteplattform fungerar som en slags växel för system som vill utbyta information med varandra. Istället för att upprätta en direkt förbindelse mellan systemen sker informationsutbytet via tjänsteplattformen. På det sättet skapas lösa kopplingar mellan systemen. Det innebär att systemen har så få beroenden till varandra som möjligt för att förhindra dominoeffekter; om en verksamhet någonstans i Sverige bygger om sina interna system ska effekterna av det inte spridas och tvinga andra verksamheter i övriga landet att bygga om sina system.

RIV Tekniska anvisningar Tjänsteplattform innehåller de regler som måste tillämpas vid utveckling av tjänsteplattformar i enlighet med den tekniska referensarkitekturen i T-boken.

Syftet med regelverket är att underlätta utvecklings- och valideringsinsatser genom att samla de krav och regler som ställs på en tjänsteplattform. Målgruppen är tekniska arkitekter och utvecklare som ska realisera en tjänsteplattform enligt den tekniska referensarkitekturen i T-boken och RIV Tekniska anvisningar. Denna anvisning beskriver enbart tekniska regler. Därmed utelämnas ämnen som till exempel godkännandeprocess kring tjänstekontrakt och krav på loggning.

RIV tekniska anvisningar - Tjänsteplattform

Referensimplementation av en tjänsteplattform

Inera har utvecklat en referensimplementation av en tjänsteplattform, kallad SKLTP, som följer de tekniska anvisningarna. Den är baserad på öppna programvaror och realiserar prioriterade delar av en tjänsteplattform enligt den tekniska referensarkitekturen i T-boken. SKLTP kan användas både nationellt och regionalt. Den används nationellt av Inera som den Nationella tjänsteplattformen, och som regional tjänsteplattform i flera regioner och landsting.

Inera tillhandahåller dokumentation för SKLTP, allt från övergripande arkitekturella beskrivningar till anvisningar för installation, konfiguration och övervakning. Källkoden finns också tillgänglig samt en demomiljö, SKLTP-box, som gör det enkelt att komma igång och lära sig SKLTP och den bakomliggande referensarkitekturen.

SKLTP - Tjänsteplattformen för svensk sjukvård

Anvisning för öppen källkod

Denna anvisning är framtagen för att tillämpas av samtliga nationella system- och programutvecklingsprojekt inom området. Anvisningen är tänkt att användas som checklista vid granskning av projekt och består av en generell del som omfattar alla typer av projekt, och mer specifika delar för olika typer av projekt. Dessa olika typer av projekt baserar sig på en modell som klassificerar projekt med avseende på graden av öppenhet.

RIV tekniska anvisningar - Öppen källkod

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan