Avslutade utvecklingsförslag

Plattform för kvalitetssäkring av röntgensystem

Samtliga regioner har sedan 2017 deltagit i projektet Nationell-QC som syftar till att effektivisera kvalitetssäkringen av röntgensystem hos vårdgivare. Nu finns behov av en e-plattform för att vårdgivarna ska kunna ta del av den information som projektet har tagit fram.

Projektet syftar till att effektivisera och höja kvaliteten på kvalitetssäkringen av röntgensystem hos vårdgivare genom att validera leverantörernas egna kontrollprogram och efterlevnad till ISO-standarder. Projektet möjliggör för vårdgivare att införliva valideringsresultaten i sina ledningssystem och därmed frigöra resurser till exempelvis arbete med att efterleva strålsäkerhetslagstiftningen som trädde i kraft sommaren 2018. 

För att nyttan med arbetet ska kunna realiseras behövs en nationell e-plattform där vårdgivare har tillgång till valideringsresultaten.

Status i beredningen

Beredningen av ärendet avslutades i mars 2023. Inera har gjort en första analys, men en förstudie skulle behöva genomföras för fortsatt specificering av behov och krav. Detta behov har beroenden till pågående och planerad utveckling i plattformen för Nationell kliniskt kunskapsstöd.

Idégivare: Region Stockholm

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177

Till toppen av sidan