Avslutade utvecklingsförslag

Elektronisk identifiering av invånare som ringer till 1177

Förslaget avser utveckling för att göra det möjligt att elektroniskt identifiera invånare som ringer till 1177 Vårdguiden.

Genom att göra det möjligt för invånare att identifiera sig elektroniskt vid samtal till 1177 skulle hanteringen av känsliga personuppgifter bli säkrare och samtalen skulle kunna bli effektivare och kortare, vilket i sin tur skulle öka tillgängligheten till tjänsten. Det finns också behov av att i tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon kunna hantera personer som har identifierat sig elektroniskt i andra system, så att ärenden och patientinformation kan hanteras i ett sömlöst flöde.

Enligt förslaget ska det vara en möjlighet för invånaren att identifiera sig elektroniskt, inte ett krav.

Status i beredningen

Inera har genomfört en analys och förankrat förslaget med regionernas programråd. Beslut om genomförande är fattat och ärendet avsluts därmed i beredningen.

Idégivare: Initierat av Ineras förvaltning av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon.

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan