Webbinarer

I dessa webbinarer kan du se hur du administrerar loggrapporter och spärrar i Säkerhetstjänsters administrationsgränssnitt. Webbinarerna gäller från och med version 2.10 av nationella Säkerhetstjänster, samt 2.11 av lokala Säkerhetstjänster.

Webbinarerna täcker de viktigaste funktionerna av administrationsgränssnittet, dock inte exakt alla. En komplett beskrivning av hela administrationsgränssnittet hittar du i Användarhandböckerna som du hittar på denna sida.

Observera att du behöver Flash installerat på din dator för att kunna se webbinarerna nedan. Observera också att det kan vara svårt att se webbinarerna i Internet explorer om du har en eKlient-dator. Alla som har eKlient-datorer rekommenderar vi att använda Chrome för att öppna upp webbinarerna.
Du kan ladda ner den senaste versionen av Flash här

Loggrapporter i XML (2.54 min) - En introduktion till loggadministration och hur du hanterar loggrapporter i XML. (Uppdaterad i samband med version 2.14 av nationella Säkerhetstjänster).

Skapa loggrapporter (2.54 min) - Visar hur du gör för att skapa och hantera loggrapporter. (Uppdaterad i samband med version 2.14 av nationella Säkerhetstjänster).

Introduktion till spärradministration (1.43 min) - En introduktion till hur du hanterar spärradministration och en översikt över dess funktioner. (Uppdaterad i samband med version 2.14 av nationella Säkerhetstjänster).

Lägg till spärrar (2.24 min) - Visar hur du lägger till spärrar för en patient. (Uppdaterad i samband med version 2.14 av nationella Säkerhetstjänster).

Söka spärrar (2.11 min) - Visar hur du söker efter spärrar via patient eller vårdenhet.

Inaktivera spärrar (1.37 min) - Visar hur du inaktiverar spärrar med funktionerna makulering och permanent hävning.

Tillfällig hävning (2.46 min) - Visar hur du tillfälligt häver spärrar.

Ta bort tillfällig hävning (1.15 min) - Visar hur du tar bort tillfälliga hävningar för spärrar.

Skapa PDF-rapport för spärrar (1.09 min) - Visar hur du skapar PDF-rapporter med information om spärrar.

Kopiera spärrar (2.34 min) - Visar hur du kopierar spärrar från en eller flera vårdenheter till en vårdenhet.