Utbildning Säkerhetstjänster

Organisationer som har anslutit vårdsystem till någon Säkerhetstjänst, kan behöva en hel del hjälp för att hantera tjänsterna. Här nedan kan du ta del av de utbildningar som Inera erbjuder just nu.

Utbildning i spärr- och loggadministration

Loggtjänsten gör det möjligt att logga information enligt patientdatalagens krav. Utifrån loggad information kan man sedan söka ut, bearbeta, sammanställa och presentera uppgifter. Spärrtjänsten gör det möjligt för patienter att spärra den information som de inte vill att någon vårdgivare ska kunna ta del av.

Målgrupp

Spärr- och loggadministratörer.

Innehåll

  • Allmänt om Säkerhetstjänster och vad som krävs för att komma igång som spärr- och loggadministratör.
  • Allmänt om Patientdatalagen (PDL) och andra lagars påverkan på spärr- och loggtjänsten.
  • Genomgång av gränssnittet för uttag av loggrapporter.
  • Genomgång av gränssnittet för spärrtjänsten och de funktioner som finns. Teori varvas med praktiska övningar.
  • Genomgång av tjänstespecifika loggrapporter, till exempel Nationell patientöversikt (NPÖ).

Inplanerade utbildningar

Antalet platser är minst 3 och max 12. Utbildningstillfällen med färre än 4 personer ställs in. Vi skickar ut en bekräftelse till alla som anmält sig två veckor innan kursstart för att meddela om du har fått en plats.

Planerade utbildningstillfällen under 2016:

  • 16 mars
  • 5 oktober (fullbokad)

Anmälan

Anmälan publiceras här när nya utbildningstillfällen finns.

Kostnad, tid och plats

Utbildningen kostar 2500 kronor per person (exklusive moms) där lunch och fika ingår. Varje deltagare får själva stå för eventuella resor och logi. Vid avbokning mindre än fem vardagar före kursdagen debiteras fullt pris.

Utbildningen äger rum i Ineras lokaler på Östgötagatan 12 i Stockholm, och pågår mellan 10.00-16.00 med paus för kaffe och lunch. Kaffe och smörgås serveras från 9.30.