Gå till innehåll

Webbinarer om HSA

Som ett komplement till HSA-utbildningen har vi tagit fram ett antal webbinarer. De lyfter fram de viktigaste delarna ur respektive område och ger dig en övergripande bild om vad som gäller kring detta.

Vi hoppas att dessa filmer ska vara till nytta för dig som arbetar med och/eller använder informationen i HSA.

Observera att du behöver Flash installerat på din dator för att kunna se webbinarerna nedan. Observera också att det kan vara svårt att se webbinarerna i Internet explorer om du har en eKlient-dator. Alla som har eKlient-datorer rekommenderar vi att använda Chrome för att öppna upp webbinarerna.
Du kan ladda ner den senaste versionen av Flash här

Hantering av organisationsförändringar i HSA (7 min)

Det är viktigt att organisationsförändringar hanteras på ett kontrollerat i sätt eftersom ändringar i HSA får konsekvenser i andra system. Detta webbinar tar övergripande upp vad som är viktigt att tänka på vid en organisationsförändring. Webbinaret ger också en kort vägledning i hur du gör för att arkivera en vårdgivare och vårdenhet.

Se webbinaret om organisationsförändringar i HSA

Krav på riktighet i HSA (4.45 min)

Detta webbinar tar upp de krav på riktighet som finns angivna i HSA-policy. I webbinaret lyfts de viktigaste delarna upp och du får också en kort introduktion i hur du kan använda HSA-portalen för att kontrollera dessa uppgifter.

Se webbinar om krav på riktighet i HSA

Intern revision (5.00 min)

Detta webbinar beskriver vad intern revison är, varför intern revision är viktigt och hur arbetet rent praktiskt ska gå till inom en organisation. Webbinaret tar också upp hur en revisonsrapport ska skrivas och vad den bör innehålla.

Se webbinar om intern revision

Vårdgivare/Vårdenhet/Verksamhetschef (3.00 min)

Detta webbinar tar upp Patientdatalagens definition av begreppen vårdgivare, vårdenhet och verksamhetschef. Du får en översiktlig bild över begreppens omfattning och ansvar. Dessutom går filmen kort in på hur vårdgivare och vårdenhet ska registreras.

Se webbinar om Vårdgivare/Vårdenhet/Verksamhetschef

Nationell behörighetsmodell (3.30 min)

Detta webbinar handlar om den Nationella behörighetsmodellen för vårduppdrag i HSA, vad medarbetaruppdrag är och vad det består av. Filmen tar också upp vilka lagar och direktiv som kraven på behörighetsstyrning utgår från, vad som krävs för att hantera behörighet i HSA, hur kontrollen av detta går till, med mera.

Se webbinar om Behörighetsmodellen