Gå till innehåll

Webcert

Välkommen till Intygsskolan för Webcert. Här kan du lära dig hur du skapar och skickar digitala intyg. Här finns korta instruktionsfilmer, steg-för-steg-instruktioner och tips på vad du kan tänka på när du jobbar i Webcert.

Visa/Dölj mer information

Kom igång med Webcert

 • Så här börjar du använda Webcert

  Visa/Dölj mer information

  Hur fungerar Webcert?

  • Svar på frågan

   Här får du en kort introduktion till Webcert. Vi går bland annat igenom hur du skapar intyg, hur du skickar intyget och var du hittar eventuella frågor som mottagaren ställt om intyget.  

   Senast uppdaterat: Måndag 22 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur får jag behörighet och hur loggar jag in i Webcert?

  • Svar på frågan

   För att använda Webcert behöver du ett SITHS-kort med pinkod, en kortläsare med programvaran NetiD och ett medarbetaruppdrag i HSA med inriktning ”Vård och behandling” på aktuell vårdenhet. Din verksamhetschef kan hjälpa dig att beställa behörighet. Din HSA-administratör skapar sedan ett medarbetaruppdrag.

   För att logga in:

    

   Välj vårdenhet i Webcert

   Välj att logga in i Webcert via ditt journalsystem.  

   Välj den vårdenhet du är inloggad på i journalsystemet. Om du endast har ett medarbetaruppdrag eller om ditt journalsystem skickar med dina valda vårdenhet kommer du direkt in på den vårdenheten i Webcert.

   Har du inte tillgång till Webcert via ditt journalsystem loggar du in via Webcerts startsida. Detta gäller för dig som har registrerat dig för Webcert via startsidan.

   Du behöver Internet Explorer 11 eller efterföljande versioner.

    

   Senast uppdaterat: Måndag 19 november 2018

  Visa/Dölj mer information

  Vilka användarkrav finns det i Webcert?

  • Svar på frågan

   Du som loggar in i Webcert via ditt journalsystem behöver 

   • SITHS-kort, det kallas även eTjänstekort eller tjänstekort
   • Legitimeringskod till SITHS-kortet som används vid inloggning
   • Underskriftskod till SITHS-kortet som används för att signera intyg. Det här gäller läkare.
   • Kortläsare
   • NetiD installerat i datorn
   • Rätt behörighet i HSA.

   Om du är privatläkare och loggar in i Webcert via internet behöver du

   • e-legitimation 

   Senast uppdaterat: Måndag 19 november 2018

  Visa/Dölj mer information

  Vilka roller finns det i Webcert (vad kan jag göra?)?

  • Svar på frågan

   I Webcert har du ha tillgång till olika funktioner beroende på vilken roll du får av Webcert när du loggar in. Det finns tre olika roller:

   • Läkare
   • Tandläkare
   • Vårdadministratör

   Vårdadministratör är den som hjälper till med administrationen i sjukskrivningsprocessen och är involverad i rehabiliteringsprocessen av sjukskrivna patienter. Det kan till exempel vara du som arbetar som rehabkoordinator.

   Webcert använder nationella HSA-katalogen för behörighertskontroll och rolltilldelning. Behörigheterna sätts i HSA av din administratör. 

   Funktioner Läkare/Tandläkare  Vårdadministratör
   Skapa utkast Ja Ja
   Redigera utkast Ja Ja
   Radera utkast Ja Ja
   Läsa intyg/utkast Ja Ja
   Kopiera låst utkast Ja Ja
   Makulera intyg eller låst utkast Ja Nej
   Signera intyg Ja Nej
   Markera klart för signering Nej Ja
    Ersätta intyg Ja  Nej 
    Förnya intyg  Ja  Ja
   Skriva ut intyg Ja Ja
   Skicka intyg till mottagare Ja Ja
   Hantera patient med skyddade personuppgifter Ja Nej
   Läsa ärendekommunikation Ja Ja
   Hantera ärendekommunikation Ja Ja

   Senast uppdaterat: Måndag 9 mars 2020

  Visa/Dölj mer information

  Tips på kortkommandon och tangentbordsnavigering i Webcert

  • Svar på frågan

   Kortkommandon 

   Vid ifyllnad av sjukskrivningsperiod. När du fyllt i ett 'från och med' datum kan du i 'till och med' datumet skriva in exempel 5d, 5v eller 5m. Då sätts slutdatum för perioden automatiskt till 5 dagar/veckor/månader efter 'från och med' datumet. Tryck på Enter eller tab-tangenten för att aktivera. 

   Kortkommando Webcert

   Tangentbordsnavigering 

   I Webcert stöds navigering med hjälp av tangentbordet. Du kan använda "tab" för att hoppa mellan ifyllnadsrutor i ett intygsutkast. I de fall ett fält utgörs av val i form av radioknappar används tangentbordets piltangenter för att navigera mellan valen. 

   tab tangentbordsnavigering

   pilar tangentbordsnavigering
   Radioknapp

   För att markera en radioknapp, tryck på mellanslagstangenten. 

   Radioknapp Webcert

   Senast uppdaterat: Måndag 15 oktober 2018

Visa/Dölj mer information

Utfärda intyg

 • Lär dig mer om intygsutfärdande

  Visa/Dölj mer information

  Hur skapar jag ett läkarintyg till patientens arbetsgivare?

  • Svar på frågan

   I Webcert finns idag två nya intyg Läkarintyg om arbetsförmåga – arbetsgivaren och Läkarintyg om arbetsförmåga – sjuklöneperioden som är framtagna för att säkerställa att arbetsgivarna får tillräcklig information för att kunna bevilja sjuklön och erbjuda rehabilitering för patienten. Du kan läsa mer om dessa intyg på SKR:s hemsida.

   Intygen går endast att skrivas ut och kan inte skickas digitalt till en arbetsgivare, varken av dig eller din patient via 1177 och Mina intyg. Viktigt att veta är att om du har angett information om patientens diagnos kan patienten senare välja att dölja denna, innan patienten skriver ut och lämnar intyget till sin arbetsgivare.

   Observera att det tidigare gick att anpassa Försäkringskassans Läkarintyg för sjukpenningintyg för att ge till sin arbetsgivare. Denna möjlighet är numera borttagen.

   Senast uppdaterat: Fredag 6 mars 2020

  Visa/Dölj mer information

  Hur sparar jag ett intyg i Webcert?

  • Svar på frågan

   Intyget sparas hela tiden automatiskt under utfärdandet. Om du stänger webbläsaren innan intyget har hunnit sparas får du en varning.

   Senast uppdaterat: Måndag 15 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur skapar och signerar jag ett intyg i Webcert?

  • Svar på frågan

   I Webcert kan läkare, tandläkare och vårdadimistratörer skapa och fylla i intyg. Läkare och tandläkare kan signera intygen.

   För att skapa ett intyg:

   • Logga in i ditt journalsystem och välj att skapa ett nytt intyg.
   • Besvara frågeställningarna i intyget.
   • Avsluta genom att: 
    • Läkare/tandläkare: klicka på Signera intyget. 
    • Vårdadministratörer: klicka på knappen Markera klart för signering längst ner på sidan. Journalsystemet får då en uppdatering om att intyget är klart att signeras.  

    signera Webcert

   Läkare och tandläkare. 

   markera klart för signering i Webcert

   Vårdadministratörer. 

   För att signera ett intyg krävs att du har SITHSkort.

   Om du har missat att fylla i ett obligatoriskt fält och klickar på Signera intyget får du information om vilket fält som saknar uppgifter. Genom att klicka på länken i meddelandet kommer du direkt till det berörda fältet. Vårdadministratörer får samma genom att aktivera knappen Visa vad som saknas.

   Mer information finns i filmen Introduktion till Webcert.

   Senast uppdaterat: Måndag 15 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur gör jag för att skicka ett intyg?

  • Svar på frågan

   Skicka till Försäkringskassan steg 1

   För att skicka intyget till intygsmottagaren loggar du först in i Webcert och väljer det intyg du vill skicka till intygsmottagaren.

   Klicka sedan på Skicka till Försäkringskassan eller på Skicka till Transportstyrelsen.

    

   Skicka till fk steg 2Nu visas en informationsruta, Klicka på knappen Skicka.

   När intyget har skickats till mottagaren ändras statusen på intyget till Skickat. Då kan Försäkringskassan handlägga ärendet och skicka ärendekommunikation via Webcert. 

    

   OBS! Det finns två fall som gör att knappen Skicka inte syns

   • Intyget är inte signerat. Skicka-knappen visas först när ett intyg signerats.
   • Intyget har redan skickats via Webcert eller av patienten i Mina intyg.

   Senast uppdaterat: Torsdag 18 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  När ska jag skicka intyget till intygsmottagaren?

  • Svar på frågan

   Om patienten inte kan eller vill skicka intyget till mottagaren via Mina intyg, kan du skicka intyget till mottagaren i Webcert. Det ska i så fall ske i samråd med patienten.

   Har du utfärdat ett Läkarintyg för sjukpenning kan du skicka intyget via Webcert om sjukskrivningen varar längre än 14 dagar och patienten ska ansöka om sjukpenning.  

   Intyget ska skickas till Försäkringskassan från dag 8 i sjukperioden om patienten är

   • Egenföretagare
   • Arbetssökande
   • Anställd men arbetsgivaren betalar inte ut sjuklön
   • Studerande och arbetar med rätt till sjukpenning (tjänar mer än 10 700 per år)
   • Ledig med föräldrapenning
   • Ledig med graviditetspenning

   Dödsbevis och dödsorsaksintyg skickas automatiskt i samband med signering.

   Senast uppdaterat: Torsdag 18 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Vad är skillnaden mellan "intyg" och "utkast"?

  • Svar på frågan

   I Webcert är det skillnad mellan ett utkast och ett intyg. Ett intyg är signerat av en läkare eller tandläkare. Ett intygsutkast är inte signerat och behöver inte innehålla alla uppgifter som är obligatoriska vid signering. Intygsutkast sparas automatiskt i Webcert och går att redigera och radera vid behov.

   När ett intyg har signerats sparas det i Intygstjänsten. Det blir då också tillgängligt för patienten i Mina intyg. När intyget är signerat kan du inte att göra några ändringar i det och det går inte heller att radera. Ett signerat intyg kan endast tas bort genom att det makuleras.

   Senast uppdaterat: Måndag 15 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur tar jag bort ett intyg i Webcert?

  • Svar på frågan

   radera intygsutkast i WebcertRadera intygsutkast

   Ett intygsutkast kan raderas. Då tas all information om intygsutkastet bort från Webcerts databas. För att radera ett intygsutkast, följ stegen nedan.

   - Logga in i ditt vårdsystem och välj det intygsutkast du vill radera.
   - Klicka på Radera. 

   Makulera intyg i WebcertMakulera intyg

   Intyg som innehåller allvarliga fel kan makuleras. Ett exempel på ett allvarligt fel är om intyget är utfärdat på fel patient. Ett intyg går alltid att makulera. Så här gör du för att makulera ett intyg.

   - Logga in i ditt vårdsystem och välj det intyg som ska makuleras.
   - Klicka på Makulera.
   - Ange orsak till att intyget makuleras i informationsrutan som visas.
   - Klicka på knappen Makulera.

    

   Senast uppdaterat: Måndag 19 november 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur gör jag om en patient har skyddade personuppgifter?

  • Svar på frågan

   Att en patient har skyddade personuppgifter, betyder att Skatteverket har bedömt att patientens personuppgifter är extra viktiga att skydda. I Webcert visar vi upp personens namn men det sparas inte med intyget och syns inte om du skriver ut eller skickar vidare det. Det är för att inte särskilja intyg som är utfärdade för en person med skyddade uppgifter från övriga personers intyg, och för att man inte kan veta vem eller när en person kommer att behöva få skyddade personuppgifter. När du skriver ut eller skickar vidare intyget så innehåller det endast personnummer. Det är också bara personnummer som lagras med intyget. 

   Se filmen för att få mer information om skyddade personuppgiter i Webcert. 

   Det finns speciella riktlinjer om hur personuppgifter för invånare med skyddsvärda personuppgifter ska hanteras. I Webcert innebär det att

   • Du ska behandla personuppgifterna med försiktighet. Samtliga personuppgifter rörande patienten är skyddsvärda.
   • Det är bara läkare och tandläkare kan skapa intyg för patienter med skyddad identitet. 
   • Det är bara läkare och tandläkare som är inloggade på den vårdenhet intyget utfärdades på som kan se och hantera intyget.
   • En symbol visas i alla vyer i gränssnittet som indikerar att patienten har skyddade personuppgifter.
   • Det är bara ett urval av intygstyper kan utfärdas för patienten med skyddade personuppgifter. Det beror på att det krävs särskild hantering av deras personuppgifter i Webcert och hos mottagaren av intyget.

   Senast uppdaterat: Onsdag 22 maj 2019

  Visa/Dölj mer information

  Jag har skyddade personuppgifter, hur gör jag för att använda Webcert?

  • Svar på frågan

   Om du som intygsutfärdande läkare har skyddade personuppgifter finns det några saker du behöver vara medveten om när du använder Webcert. Se filmen nedan för att få veta mer. 

   Senast uppdaterat: Onsdag 22 maj 2019

  Visa/Dölj mer information

  Vad innebär begreppen sjukskrivningsperiod och sjukfall?

  • Svar på frågan

   En sjukskrivningsperiod är den period för sjukskriving som anges med ett start- och slutdatum i ett sjukintyg. En sjukskrivningsperiod kan även utgöras av flera intyg, då beaktas alla sjukintyg utfärdade på samma vårdenhet där intervallet är högst 5 dagar mellan två intygs slut- och startdatum.

   Begreppet sjukskrivningsperiod används i Webcert för de sjukpenningsintyg som har Försäkringskassan som mottagare.

   Intygstjänsterna Rehabstöd och Intygsstatistik använder istället begreppet sjukfall för att beskriva samma sak.

   Senast uppdaterat: Torsdag 28 mars 2019

Visa/Dölj mer information

Ärendekommunikation

Visa/Dölj mer information

Stöd för bedömning och ifyllnad

 • Lär dig vilket stöd du kan få när du fyller i intyg i Webcert

  Visa/Dölj mer information

  Hur använder jag Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB-stödet) i Webcert?

  • Svar på frågan

   FMB-stöd i WebcertDu kan se delar av Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd (FMB) i högerfältet i Webcert. FMB-information kan visas när du valt minst en diagnos. Har du valt flera diagnoser kan du välja vilken av diagnoserna du vill se FMB för med hjälp av knapparna.

   I FMB-stödet finns försäkringsmedicinsk information och sjukskrivningsrekommendationer för ett urval diagnoser. Vanligtvis har Socialstyrelsen informationen på den tre- eller fyrställiga nivån av diagnosens ICD-10-SE-kod. FMB-informationen gäller då även för alla koder på den underliggande nivån. 

   I filmen nedan går vi igenom hur FMB-stödet fungerar och hur du använder det. 

   Senast uppdaterat: Torsdag 19 september 2019

  Visa/Dölj mer information

  Hur använder jag ICF-stödet i Webcert?

  • Svar på frågan

   ICF-stödet i Webcert är baserat på Klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, och fungerar som en hjälp till att fylla i fälten funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning i Försäkringskassans Läkarintyget för sjukpenning.

   I filmen nedan går vi igenom hur stödet fungerar och hur du kan använda det när du utfärdar intyg. 

   Senast uppdaterat: Tisdag 18 december 2018

  Visa/Dölj mer information

  Tips på kortkommandon och tangentbordsnavigering i Webcert

  • Svar på frågan

   Kortkommandon 

   Vid ifyllnad av sjukskrivningsperiod. När du fyllt i ett 'från och med' datum kan du i 'till och med' datumet skriva in exempel 5d, 5v eller 5m. Då sätts slutdatum för perioden automatiskt till 5 dagar/veckor/månader efter 'från och med' datumet. Tryck på Enter eller tab-tangenten för att aktivera. 

   Kortkommando Webcert

   Tangentbordsnavigering 

   I Webcert stöds navigering med hjälp av tangentbordet. Du kan använda "tab" för att hoppa mellan ifyllnadsrutor i ett intygsutkast. I de fall ett fält utgörs av val i form av radioknappar används tangentbordets piltangenter för att navigera mellan valen. 

   tab tangentbordsnavigering

   pilar tangentbordsnavigering
   Radioknapp

   För att markera en radioknapp, tryck på mellanslagstangenten. 

   Radioknapp Webcert

   Senast uppdaterat: Måndag 15 oktober 2018

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan