Gå till innehåll

Rehabstöd

Här hittar du Intygsskolan för Rehabstöd. Välkommen att lära dig mer genom korta instruktionsfilmer, steg-för-steg-instruktioner och tips och tricks.

Visa/Dölj mer information

Kom igång med Rehabstöd

 • Så här börjar du använda Rehabstöd

  Visa/Dölj mer information

  Hur fungerar Rehabstöd?

  • Svar på frågan

   I filmen nedan får du en introduktion till hur du använder Rehabstöd i ditt arbete med sjukskrivna patienter. 

   Senast uppdaterat: Tisdag 18 december 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur får jag behörighet och hur loggar jag in i Rehabstöd?

  • Svar på frågan

   Startsida Rehabstöd

   Behörighet

   Som rehabkoordinator eller läkare kan du få behörighet till Rehabstöd. Även läkare och icke legitimerad personal kan ha rollen rehabkoordinator.

   Det är din verksamhetschef avgör om du som rehabkoordinator får behörighet till tjänsten. Den lokala HSA-administratören registrerar behörigheterna i HSA-katalogen så att du kan logga in i Rehabstöd. Informationen som visas i Rehabstöd loggas enligt patientdatalagen.

   Logga in

   För att använda Rehabstöd krävs att du har ett SITHS-kort med pinkod, en kortläsare med tillhörande programvara, NetiD samt att du har rätt behörighet.

   • Gå till sidan rehabstod.intygstjanster.se för att logga in.
   • Klicka på knappen Logga in.
   • Välj certifikat. Ange pinkod för det valda certifikatet.
   siths kort rehabstöd
   Välj enhet

   Du kan välja att logga in på vårdenhetsnivå eller på enhetsnivå, vilket styr vilka sjukfall du ser. Om du endast har behörighet till en enhet kommer du efter inloggning direkt till startsidan för din enhet. Har du behörighet till flera enheter får du välja enhet. Du kan bara vara inloggad på en enhet i taget. Om en vårdenhet har flera enheter som ingår visas det med ett piltecken framför enhetens namn. Klicka på piltecknet så ser du de enheter som ingår. 

    

    Rehabstöd välj enhet 

   Senast uppdaterat: Måndag 19 november 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur byter jag enhet i Rehabstöd?

  • Svar på frågan

   Byt enhet i RehabstödOm du har behörighet för flera vårdenheter så kan du växla mellan dem i Rehabstöd. Du kan se pågående sjukfall för en enhet åt gången. Om du arbetar på flera enheter kan du byta till en annan enhet genom att klicka på Byt enhet i sidhuvudet. 

   Senast uppdaterat: Tisdag 16 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur använder jag fliken Översikt i Rehabstöd?

  • Svar på frågan

   När du har loggat in visas en översikt över pågående sjukfall på den valda enheten. 

   Översikt i Rehabstöd

   Som läkare ser du endast de pågående sjukfall där du själv utfärdat det nuvarande intyget. Arbetar du som rehabkoordinator ser du alla pågående sjukfall för den valda enheten. 

   På översiktssidan får du en snabb överblick och koll på sjukskrivningarna på enheten. Du ser hur många pågående sjukfall enheten har just nu, och hur de fördelar sig på kön, diagnos och sjukskrivningsgrad. 

   För att gå till listan med pågående sjukfall, byt till fliken ”Pågående sjukfall” eller klicka på länken ”Visa pågående sjukfall”. På översiktsvyn finns även en länk till Intygsstatistik för ordinerad sjukskrivning. Intygsstatistik visar samlad statistik för  alla elektroniskt utfärdade läkarintyg. Där är alla personuppgifter avidentifierade.

   Senast uppdaterat: Måndag 19 november 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur skiljer sig innehållet i Rehabstöd för läkare och Rehabkoordinatorer?

  • Svar på frågan

   Läkare kan endast se de patienter med pågående intyg som hen själv utfärdat.

   Rehabkoordinatorer har behörighet att se alla intyg på vårdenheten och tillhörande underenheter.

   Senast uppdaterat: Tisdag 16 oktober 2018

Visa/Dölj mer information

Intyg

 • Lär dig mer om intygen i Rehabstöd

  Visa/Dölj mer information

  Hur ser jag en patients intyg i Rehabstöd?

  • Svar på frågan

   Du kan se en patients intyg i Rehabstöd utan att behöva gå tillbaka till journalsystemet.Klicka upp patientens sjukfallshistorik och välj "Visa intyg". Du kan ha flera intyg öppna samtidigt för en patient. Men det går inte att ha intyg för olika patienter öppna samtidigt. I den här filmen får du information om hur du gör för att se de olika intygen som är utfärdade på en patient. I filmen nedan går vi igenom hur du visar intyget direkt i Rehabstöd. 

   Senast uppdaterat: Måndag 19 november 2018

  Visa/Dölj mer information

  Vad menas med nuvarande intyg?

  • Svar på frågan

   Med nuvarande intyg menas det intyg som är giltigt just nu för en patient. I de fall det finns intyg med överlappande giltighetstid väljs det intyg som har det senaste signeringsdatumet.

   Senast uppdaterat: Måndag 15 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Vad gör jag om ett intyg från en viss läkare inte syns i Rehabstöd?

  • Svar på frågan

   • Kontrollera att läkaren har utfärdat intyget på den vårdenhet du väljer att titta på och att intyget är pågående.
   • Ta reda på intygs-id för utfärdat intyg (går att få via journalsystemsleverantören) som inte syns i Rehabstöd, HSA-id för läkaren och HSA-id för enheten på vilken intyget utfärdats. Vänd dig sedan till Ineras kundservice  för vidare felsökning

   Senast uppdaterat: Måndag 15 oktober 2018

Visa/Dölj mer information

Patient

Visa/Dölj mer information

Sammanhållen journalföring

 • Lär dig mer om sammanhållen journalföring.

  Visa/Dölj mer information

  Vad menas med sammanhållen journalföring i Rehabstöd?

  • Svar på frågan

   Med sammanhållen journalföring avses möjligheten för en vårdgivare att läsa journaluppgifter från en annan vårdgivare.
   I Rehabstöd innebär sammanhållen journalföring att du kan få tillgång till en sjukskriven patients information hos andra vårdenheter både inom din egen vårdgivare och hos andra. Det innebär att patientens uppskattade position i rehabiliteringskedjan kan beräknas utifrån startdatum för första giltiga intyg oavsett vårdenhet. 

   Titta på filmen för att få mer information om hur du kan använda sammanhållen journalföring i Rehabstöd. 

   Senast uppdaterat: Måndag 28 oktober 2019

  Visa/Dölj mer information

  Vad menas med samtycke och loggning?

  • Svar på frågan

   För att ta del av uppgifter via sammanhållen journalföring behöver du ha

   • Dels en pågående vårdrelation med patienten
   • Dels patientens samtycke

   Samtycke innebär att patienten ger dig eller all behörig personal på vårdenheten tillåtelse att hämta ospärrad information från annan vårdgivare under en viss period, max ett år framåt i tiden. Samtycke kan ha getts muntligen eller skriftligen. Om det finns spärrad information hos den egna eller annan vårdgivare visas enbart vart informationen finns, men den går ej att inhämta. Endast patienten själv kan häva en spärr genom att kontakta den vårdenhet där spärren finns.

   Loggning innebär att information sparas ned om vem som har hämtat information från annan vårdgivare, när det skedde och vilken patient det gällde. 

   Senast uppdaterat: Fredag 25 oktober 2019

  Visa/Dölj mer information

  Varför står det Okänt i flera kolumner i Pågående sjukfall i patientvyn?

  • Svar på frågan

   När intyg från andra vårdenheter hämtas in läggs dessa till i Pågående sjukfall i patientvyn. Endast information om startdatum, slutdatum, längd och källan till intyget visas i tabellen. I övriga kolumner där information ej hämtas in står det Okänt. Raden markeras med en gul varningstriangel.

   Senast uppdaterat: Fredag 25 oktober 2019

Visa/Dölj mer information

Sjukfall

 • Lär dig mer om sjukfall

  Visa/Dölj mer information

  Vad menas med patientens uppskattade position i rehabiliteringskedjan?

  • Svar på frågan

   Med patientens uppskattade position i rehabiliteringskedjan menas var patienten befinner sig i Försäkringskassans rehabiliteringskedja - det vill säga antal dagar för aktuellt sjukfall. Den uppskattade positionen beräknas utifrån startdatum för första giltiga intyget för sjukfallet. I Rehabstöd visas patientens uppskattade position i rehabiliteringskedjan i patientvyn, uträknad utifrån det första intygets startdatum på vald vårdenhet. För att få en mer exakt uppskattning behöver ytterligare intygsinformation hämtas från andra vårdenheter som har intyg som hör ihop med sjukfallet. Då kan patientens uppskattade position i rehabiliteringskedjan ändras och bli mer exakt, även om det fortfarande är en uppskattning.

   Senast uppdaterat: Torsdag 5 december 2019

  Visa/Dölj mer information

  Vad är ett pågående sjukfall och hur ser jag dem?

  • Svar på frågan

   Fliken pågående sjukfall i Rehabstöd

   Med pågående sjukfall menas de sjukfall som har ett giltigt intyg. Du ser alla pågående sjukfall på den enhet du är inloggad på i fliken "Pågående sjukfall". 

    

   Senast uppdaterat: Onsdag 17 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur ser jag avslutade sjukfall för en patient?

  • Svar på frågan

   För att kunna se nyligen avslutade sjukfall i sjukfallstabellen finns funktionen "Visa nyligen avslutade sjukfall" i Inställningar, se bild. Man väljer där om man vill se avslutade sjukfall upp till 14 dagar bakåt i tiden, eller om man inte vill se dem alls (0 dagar). I sjukfallstabellen visas nyligen avslutade sjukfall med kursiv text och slutdatumet för sjukfallet markeras med en röd understrykning, se bild nedan. 

   För att visa en enskilds patients sjukfallshistorik klicka på patientens rad i sjukfallstabellen som visas upp under fliken "Pågående sjukfall". I Patientvyn visas tidigare sjukfall, ifall patienten har sådana. 

    

    

   Senast uppdaterat: Fredag 25 oktober 2019

  Visa/Dölj mer information

  Vad menas med patientens uppskattade position i rehabiliteringskedjan?

  • Svar på frågan

   Med patientens uppskattade position i rehabiliteringskedjan menas var patienten befinner sig i Försäkringskassans rehabiliteringskedja - det vill säga antal dagar för aktuellt sjukfall. Den uppskattade positionen beräknas utifrån startdatum för första giltiga intyget för sjukfallet. I Rehabstöd visas patientens uppskattade position i rehabiliteringskedjan i patientvyn, uträknad utifrån det första intygets startdatum på vald vårdenhet. För att få en mer exakt uppskattning behöver ytterligare intygsinformation hämtas från andra vårdenheter som har intyg som hör ihop med sjukfallet. Då kan patientens uppskattade position i rehabiliteringskedjan ändras och bli mer exakt, även om det fortfarande är en uppskattning.

   Senast uppdaterat: Torsdag 5 december 2019

  Visa/Dölj mer information

  Vad gör jag om ett sjukfall har felaktigt slutdatum?

  • Svar på frågan

   Informationen i Rehabstöd hämtas från de läkarintyg som är utfärdade på enheten. Om ett sjukfall har felaktigt slutdatum så måste detta ändras i intyget. Läkaren kan då ersätta det felaktiga intyget med ett nytt i Webcert. Annars måste intyget makuleras i journalsystemet och ett nytt intyg skapas.

   Om en läkare av misstag har angett ett slutdatum väldigt långt fram i tiden kommer sjukfallet att synas i Rehabstöd ända till intyget går ut, eftersom sjukfallet räknas som pågående under den tiden.

   Senast uppdaterat: Tisdag 16 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur skriver jag ut sjukfallstabellen?

  • Svar på frågan

   Spara som

   Du kan skriva ut sjukfallstabellen som PDF eller Excel genom att klicka på knappen ”Spara som”. I dokumentet som skapas framgår alla filtreringar, tidpunkt när utskriften gjordes samt användarens identitet. När du klickar på knappen ”Spara som” laddas dokumentet ner till din dator. Händelsen loggas utifrån patientdatalagen som en utskrift, även om filen sedan varken sparas eller skickas till en skrivare.

   visa personnummer

   Om ”Visa personuppgifter” är avmarkerad följer inte personuppgifterna med vid utskrift. Det kan vara användbart om man vill visa och diskutera sjukfallen i grupp. 

   Senast uppdaterat: Torsdag 18 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur får jag information om en diagnoskod?

  • Svar på frågan

   För att få information om en diagnos för du muspekaren över diagnoskoden. 

   Det finns tre olika anledningar till att betydelsen av en diagnoskod inte kan visas när du för muspekaren över den:

   • Diagnoskoden som läkaren har angett i intyget är inte giltig och går inte att slå upp i något av kodverken för diagnoser (ICD-10-SE och KSH97-P).
   • Läkaren har felaktigt angett flera diagnoskoder i ett och samma fält i intyget och det går därför inte att utläsa och slå upp kodernas betydelse.
   • Koden finns inte längre kvar i ICD-10-SE. 

    

   Senast uppdaterat: Tisdag 16 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur får jag fram sjukfall som har slutdatum under en specifik tidsperiod?

  • Svar på frågan

   filtrera på slutdatum

   Välj tidsintervall under "Välj slutdatum" för att få fram sjukfall som har slutdatum under en viss tidsperiod, till exempel när en läkaren är på semester.

   Senast uppdaterat: Torsdag 18 oktober 2018

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan