Gå till innehåll

Rehabstöd

Här hittar du Intygsskolan för Rehabstöd. Välkommen att lära dig mer genom korta instruktionsfilmer, steg-för-steg-instruktioner och tips och tricks.

Visa/Dölj mer information

Kom igång med Rehabstöd

 • Så här börjar du använda Rehabstöd

  Visa/Dölj mer information

  Hur fungerar Rehabstöd?

  • Svar på frågan

   I filmen nedan får du en introduktion till hur du använder Rehabstöd i ditt arbete med sjukskrivna patienter. 

   Senast uppdaterat: Tisdag 18 december 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur får jag behörighet och hur loggar jag in i Rehabstöd?

  • Svar på frågan

   Startsida Rehabstöd

   Behörighet

   Som rehabkoordinator eller läkare kan du få behörighet till Rehabstöd. Även läkare och icke legitimerad personal kan ha rollen rehabkoordinator.

   Det är din verksamhetschef avgör om du som rehabkoordinator får behörighet till tjänsten. Den lokala HSA-administratören registrerar behörigheterna i HSA-katalogen så att du kan logga in i Rehabstöd. Informationen som visas i Rehabstöd loggas enligt patientdatalagen.

   Logga in

   För att använda Rehabstöd krävs att du har ett SITHS-kort med pinkod, en kortläsare med tillhörande programvara, NetiD samt att du har rätt behörighet.

   • Gå till sidan rehabstod.intygstjanster.se för att logga in.
   • Klicka på knappen Logga in.
   • Välj certifikat. Ange pinkod för det valda certifikatet.
   siths kort rehabstöd
   Välj enhet

   Du kan välja att logga in på vårdenhetsnivå eller på enhetsnivå, vilket styr vilka sjukfall du ser. Om du endast har behörighet till en enhet kommer du efter inloggning direkt till startsidan för din enhet. Har du behörighet till flera enheter får du välja enhet. Du kan bara vara inloggad på en enhet i taget. Om en vårdenhet har flera enheter som ingår visas det med ett piltecken framför enhetens namn. Klicka på piltecknet så ser du de enheter som ingår. 

    

    Rehabstöd välj enhet 

   Senast uppdaterat: Måndag 19 november 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur byter jag enhet i Rehabstöd?

  • Svar på frågan

   Byt enhet i RehabstödOm du har behörighet för flera vårdenheter så kan du växla mellan dem i Rehabstöd. Du kan se pågående sjukfall för en enhet åt gången. Om du arbetar på flera enheter kan du byta till en annan enhet genom att klicka på Byt enhet i sidhuvudet. 

   Senast uppdaterat: Tisdag 16 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur använder jag fliken Översikt i Rehabstöd?

  • Svar på frågan

   När du har loggat in visas en översikt över pågående sjukfall på den valda enheten. 

   Översikt i Rehabstöd

   Som läkare ser du endast de pågående sjukfall där du själv utfärdat det nuvarande intyget. Arbetar du som rehabkoordinator ser du alla pågående sjukfall för den valda enheten. 

   På översiktssidan får du en snabb överblick och koll på sjukskrivningarna på enheten. Du ser hur många pågående sjukfall enheten har just nu, och hur de fördelar sig på kön, diagnos och sjukskrivningsgrad. 

   För att gå till listan med pågående sjukfall, byt till fliken ”Pågående sjukfall” eller klicka på länken ”Visa pågående sjukfall”. På översiktsvyn finns även en länk till Intygsstatistik för ordinerad sjukskrivning. Intygsstatistik visar samlad statistik för  alla elektroniskt utfärdade läkarintyg. Där är alla personuppgifter avidentifierade.

   Senast uppdaterat: Måndag 19 november 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur skiljer sig innehållet i Rehabstöd för läkare och Rehabkoordinatorer?

  • Svar på frågan

   Läkare kan endast se de patienter med pågående intyg som hen själv utfärdat.

   Rehabkoordinatorer har behörighet att se alla intyg på vårdenheten och tillhörande underenheter.

   Senast uppdaterat: Tisdag 16 oktober 2018

Visa/Dölj mer information

Sjukfall

 • Lär dig mer om sjukfall

  Visa/Dölj mer information

  Hur kan jag filtrera mina sjukfall?

  • Svar på frågan

   I Rehabstöd kan du göra en rad olika filtreringar. Du kan till exempel filtrera på läkare, slutdatum på intyget och diagnos. Titta på filmen för att se hur du använder filtreringsfunktionen.

   Senast uppdaterat: Måndag 15 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Varför ser jag fler sjukfall i Intygsstatistik än i Rehabstöd?

  • Svar på frågan

   I Intygsstatistik redovisas alla sjukfall summerade per månad, och alla sjukfall som pågått någon gång under respektive månad räknas med. I Rehabstöd däremot visas bara sjukfall som pågår just nu och som inte har avslutats än.

   Exempel: Det är den 23 mars och i Intygsstatistik ser man att en viss enhet har 120 sjukfall under mars månad. I Rehabstöd ser man däremot samma dag att enheten endast har 100 sjukfall. Det beror på att 20 sjukfall har avslutats mellan 1 och 22 mars, och de räknas med för mars i Intygsstatistiks statistik men inte i Rehabstöd som bara visar pågående sjukfall.

   Senast uppdaterat: Måndag 22 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Vad är ett pågående sjukfall och hur ser jag dem?

  • Svar på frågan

   Fliken pågående sjukfall i Rehabstöd

   Med pågående sjukfall menas de sjukfall som har ett giltigt intyg. Du ser alla pågående sjukfall på den enhet du är inloggad på i fliken "Pågående sjukfall". 

    

   Senast uppdaterat: Onsdag 17 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur ser jag avslutade sjukfall för en patient?

  • Svar på frågan

   För att visa patientens sjukfallshistorik klicka på patientens rad i sjukfallstabellen som visas upp under fliken "Pågående sjukfall".

   Senast uppdaterat: Tisdag 16 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Vad gör jag om ett sjukfall har felaktigt slutdatum?

  • Svar på frågan

   Informationen i Rehabstöd hämtas från de läkarintyg som är utfärdade på enheten. Om ett sjukfall har felaktigt slutdatum så måste detta ändras i intyget. Läkaren kan då ersätta det felaktiga intyget med ett nytt i Webcert. Annars måste intyget makuleras i journalsystemet och ett nytt intyg skapas.

   Om en läkare av misstag har angett ett slutdatum väldigt långt fram i tiden kommer sjukfallet att synas i Rehabstöd ända till intyget går ut, eftersom sjukfallet räknas som pågående under den tiden.

   Senast uppdaterat: Tisdag 16 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur skriver jag ut sjukfallstabellen?

  • Svar på frågan

   Spara som

   Du kan skriva ut sjukfallstabellen som PDF eller Excel genom att klicka på knappen ”Spara som”. I dokumentet som skapas framgår alla filtreringar, tidpunkt när utskriften gjordes samt användarens identitet. När du klickar på knappen ”Spara som” laddas dokumentet ner till din dator. Händelsen loggas utifrån patientdatalagen som en utskrift, även om filen sedan varken sparas eller skickas till en skrivare.

   visa personnummer

   Om ”Visa personuppgifter” är avmarkerad följer inte personuppgifterna med vid utskrift. Det kan vara användbart om man vill visa och diskutera sjukfallen i grupp. 

   Senast uppdaterat: Torsdag 18 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur får jag information om en diagnoskod?

  • Svar på frågan

   För att få information om en diagnos för du muspekaren över diagnoskoden. 

   Det finns tre olika anledningar till att betydelsen av en diagnoskod inte kan visas när du för muspekaren över den:

   • Diagnoskoden som läkaren har angett i intyget är inte giltig och går inte att slå upp i något av kodverken för diagnoser (ICD-10-SE och KSH97-P).
   • Läkaren har felaktigt angett flera diagnoskoder i ett och samma fält i intyget och det går därför inte att utläsa och slå upp kodernas betydelse.
   • Koden finns inte längre kvar i ICD-10-SE. 

    

   Senast uppdaterat: Tisdag 16 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur får jag fram sjukfall som har slutdatum under en specifik tidsperiod?

  • Svar på frågan

   filtrera på slutdatum

   Välj tidsintervall under "Välj slutdatum" för att få fram sjukfall som har slutdatum under en viss tidsperiod, till exempel när en läkaren är på semester.

   Senast uppdaterat: Torsdag 18 oktober 2018

Visa/Dölj mer information

Intyg

 • Lär dig mer om intygen i Rehabstöd

  Visa/Dölj mer information

  Hur ser jag en patients intyg i Rehabstöd?

  • Svar på frågan

   Du kan se en patients intyg i Rehabstöd utan att behöva gå tillbaka till journalsystemet.Klicka upp patientens sjukfallshistorik och välj "Visa intyg". Du kan ha flera intyg öppna samtidigt för en patient. Men det går inte att ha intyg för olika patienter öppna samtidigt. I den här filmen får du information om hur du gör för att se de olika intygen som är utfärdade på en patient. I filmen nedan går vi igenom hur du visar intyget direkt i Rehabstöd. 

   Senast uppdaterat: Måndag 19 november 2018

  Visa/Dölj mer information

  Vad menas med nuvarande intyg?

  • Svar på frågan

   Med nuvarande intyg menas det intyg som är giltigt just nu för en patient. I de fall det finns intyg med överlappande giltighetstid väljs det intyg som har det senaste signeringsdatumet.

   Senast uppdaterat: Måndag 15 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Vad gör jag om ett intyg från en viss läkare inte syns i Rehabstöd?

  • Svar på frågan

   • Kontrollera att läkaren har utfärdat intyget på den vårdenhet du väljer att titta på och att intyget är pågående.
   • Ta reda på intygs-id för utfärdat intyg (går att få via journalsystemsleverantören) som inte syns i Rehabstöd, HSA-id för läkaren och HSA-id för enheten på vilken intyget utfärdats. Vänd dig sedan till Ineras kundservice  för vidare felsökning

   Senast uppdaterat: Måndag 15 oktober 2018

Visa/Dölj mer information

Patient

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan