Gå till innehåll

Intygsstatistik

Välkommen till Intygsskolan för Intygsstatistik. Här får du svar på frågor och kan lära dig mer om hur du använder tjänsten. Det finns filmer, steg-för-steg-instruktioner och allmänna tips för att göra ditt arbete lättare.

Visa/Dölj mer information

Kom igång med Intygsstatistik

Visa/Dölj mer information

Sjukfall

 • Lär dig mer om sjukfall i Intygsstatistik

  Visa/Dölj mer information

  Vad är ett sjukfall?

  • Svar på frågan

   Om en patient har fått två eller flera digitala läkarintyg med högst fem dagars uppehåll räknas det som ett enda sjukfall i Intygsstatistik. Intygen måste vara utfärdade av samma vårdgivare för att räknas till samma sjukfall. Om det är mer än fem dagar mellan två intyg eller om två intyg är utfärdade av olika vårdgivare så räknas det som två sjukfall.

   Vad är ett sjukfall

   Senast uppdaterat: Måndag 22 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur följer jag upp sjukskrivningar över tid?

  • Svar på frågan

   I den här filmen går vi igenom hur du kan följa upp sjukskrivningar över tid i Intygsstatistik. Vi använder oss av exemplet att ni i verksamheten ska följa upp sjukskrivningsgrad.

   Senast uppdaterat: Tisdag 16 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Varför ser jag fler sjukfall i Intygsstatistik än i Rehabstöd?

  • Svar på frågan

   I Intygsstatistik redovisas alla sjukfall summerade per månad, och alla sjukfall som pågått någon gång under respektive månad räknas med. I Rehabstöd däremot visas bara sjukfall som pågår just nu och som inte har avslutats än.

   Exempel: Det är den 23 mars och i Intygsstatistik ser man att en viss enhet har 120 sjukfall under mars månad. I Rehabstöd ser man däremot samma dag att enheten endast har 100 sjukfall. Det beror på att 20 sjukfall har avslutats mellan 1 och 22 mars, och de räknas med för mars i Intygsstatistiks statistik men inte i Rehabstöd som bara visar pågående sjukfall.

   Senast uppdaterat: Måndag 22 oktober 2018

Visa/Dölj mer information

Intyg

 • Lär dig mer om intyg

  Visa/Dölj mer information

  Hur ser jag statistik på intygen som finns med i Intygsstatistik?

  • Svar på frågan

   Se filmen nedan för att få koll på hur du ser statistik på intygen som är med i Intygsstatistik.

   Senast uppdaterat: Torsdag 18 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Vilka intygstyper finns med i Intygsstatistik?

  • Svar på frågan

   Här nedan ser du de intygstyper som ingår i Intygsstatistik. 

   Försäkringskassans intyg: 
   • FK 7800 Läkarutlåtande för sjukersättning
   • FK 7801 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
   • FK 7802 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
   • FK 7804 Läkarintyg för sjukpenning
   • FK 7263 Läkarintyg för sjukpenning
   • AG1-14 Läkarintyg om arbetsförmåga - sjuklöneperioden
   • AG7804 Läkarintyg om arbetsförmåga - arbetsgivare
   Transportstyrelsens intyg: 
   • TSTRK1031 Transportstyrelsens läkarintyg diabetes
   • TSTRK1007 Transportstyrelsens läkarintyg
   Sveriges kommuner och regioners (SKR) intyg för arbetsgivare
   • AG1-14 Läkarintyg om arbetsförmåga - sjuklöneperioden
   • AG7804 Läkarintyg om arbetsförmåga - arbetsgivare

   Senast uppdaterat: Måndag 16 mars 2020

Visa/Dölj mer information

Ärendekommunikation

Visa/Dölj mer information

Rapporter

 • Lär dig mer om rapporterna

  Visa/Dölj mer information

  Hur exporterar jag en tabell till Excel?

  • Svar på frågan

   Excel Intygsstatistik

   På varje rapportsida finns en knapp med texten Spara som ovanför diagrammet. 

   När du väljer Excel laddas tabellen ner till din dator och går sedan att öppna i Excel. 

   Senast uppdaterat: Måndag 22 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur skriver jag ut en rapport?

  • Svar på frågan

   Pdf i Intygsstatistik


   På varje rapportsida finns en knapp med texten Spara som ovanför diagrammet. Välj PDF. Då laddas ett pdf-dokument ner till din dator som du sedan kan öppna.

   Senast uppdaterat: Tisdag 16 oktober 2018

  Visa/Dölj mer information

  Hur tolkar jag de olika diagrammen i Intygsstatistik?

  • Svar på frågan

   stapeldiagram
   Stapeldiagram. 

   Genom att använda stapeldiagram blir det enkelt att jämföra olika grupper och skillnaderna mellan dem, som till exempel här.

    
   staplat stapeldiagramStaplat stapeldiagram

   I stället för att de olika kategorierna visas staplade bredvid varandra kan man använda staplat stapeldiagram. Då är de olika kategorierna i stället påbyggda. Då kan du enklare se den totala summan men du ser samtidigt fördelningen mellan kategorierna. 

    
   cirkeldiagramCirkeldiagram

   Cirkeldiagram är bra att använda när summan av värdena utgör en helhet, exempelvis hundra procent, samtidigt som du vill visa fördelningen inom den totala summan. Helheten blir alltså hundra procent och i diagrammet ser du fördelningen mellan de olika delarna. Cirkeldiagram kallas ibland också för tårtdiagram eftersom delmängderna avgränsas på samma sätt som man skär upp en tårta. 

    
   linjediagramLinjediagram

   Linjediagram används ofta för att visa förändring över tid. På x-axeln här visas värdet för den ena faktorn, till exempel mängd. På x-axeln visas värdet för den andra faktorn, det brukar ofta vara tid. Värdena förbinds sedan med linjer. På så sätt ser du hur värdet förändrar sig över tiden

   Den här diagramtypen är bra om ni på vårdenheten har satt upp mål som ni jobbar med och vill se om era insatser ger resultat. I bland kan man visa flera linjediagram i samma diagram. Fördelen med det är att kunna jämföra flera tidsserier med varandra samtidigt.

    
   ytdiagramYtdiagram

   Ytdiagram liknar staplade stapeldiagram men visar samtidigt förändringen över tid. De är bra att använda när du vill se förändring över tid och samtidigt se fördelningen över tid mellan de olika kategorierna som du mäter. Till exempel om du vill se hur sjukskrivningsgraden ändrats över tid och samtidigt vill se om antalet sjukskrivningar ökat eller minskat.

   Senast uppdaterat: Måndag 22 oktober 2018

Visa/Dölj mer information

Statistik

 • Mer om statistiken

  Visa/Dölj mer information

  Vad ingår i den nationella statistiken?

  • Svar på frågan

   I den nationella statistiken finns statistik för alla digitalt utfärdade läkarintyg som utfärdats och alla elektroniska meddelanden som har tagits emot av landets olika vårdgivare. Inga personuppgifter finns med i statistiken som lämnas ut från respektive vårdgivare för att sammanställas på nationell nivå. För att statistiken inte ska kunna kopplas till enskilda personer så appliceras så kallade tröskelvärden i den nationella statistiken.

   Tröskelvärden innebär att om en vårdgivare har färre än fem sjukfall, intyg eller meddelanden i en viss grupp räknas de inte in i statistiken. Det kan leda till en liten felmarginal i statistiken eftersom alla sjukfall, intyg och meddelanden inte alltid finns med.

   Senast uppdaterat: Onsdag 9 januari 2019

  Visa/Dölj mer information

  Vilka intygstyper finns med i Intygsstatistik?

  • Svar på frågan

   Här nedan ser du de intygstyper som ingår i Intygsstatistik. 

   Försäkringskassans intyg: 
   • FK 7800 Läkarutlåtande för sjukersättning
   • FK 7801 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
   • FK 7802 Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
   • FK 7804 Läkarintyg för sjukpenning
   • FK 7263 Läkarintyg för sjukpenning
   • AG1-14 Läkarintyg om arbetsförmåga - sjuklöneperioden
   • AG7804 Läkarintyg om arbetsförmåga - arbetsgivare
   Transportstyrelsens intyg: 
   • TSTRK1031 Transportstyrelsens läkarintyg diabetes
   • TSTRK1007 Transportstyrelsens läkarintyg
   Sveriges kommuner och regioners (SKR) intyg för arbetsgivare
   • AG1-14 Läkarintyg om arbetsförmåga - sjuklöneperioden
   • AG7804 Läkarintyg om arbetsförmåga - arbetsgivare

   Senast uppdaterat: Måndag 16 mars 2020

  Visa/Dölj mer information

  Hur ofta uppdateras Intygsstatistik?

  • Svar på frågan

   Den nationella statistiken uppdateras vid varje månadsskifte. Statistiken för verksamhetsuppföljning som kräver inloggning uppdateras en gång per dygn.

   Senast uppdaterat: Måndag 22 oktober 2018

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan