RFI Hjälpmedelstjänsten, ny teknisk lösning

För närvarande pågår en förstudie för nästa generation av Hjälpmedelstjänst. I samband med det har vi gjort en RFI (Request for Information) som kan besvaras fram till 11 juni.

Inera planerar att lansera en ny Hjälpmedelstjänst under kvartal 4 2018.Syftet med att genomföra en RFI är att ge Inera information i förberedelserna med att skapa ett tydligt, transparent och proportionerligt underlag till en kravspecifikation genom att tillvarata branschens erfarenheter, kunskaper och framtidsvisioner.

Svar senast 11 juni.